Pasop vir onverwagte belasting aanspreeklikheid

Ways to grow your business as a sole proprietor
February 19, 2021
Oudit van jou belasting profiel
March 16, 2021

Belastingbetalers met veelvuldige bronne van inkomste is dikwels verras wanneer hul belasting aanslag aandui dat hulle geld aan SAID verskuldig is.

As jy inkomste uit verskillende bronne verdien wat annuïteite van verskeie verskaffers insluit, of as jy ander verskillende bronne van inkomste soos ‘n salaris, huurinkomste of rente inkomste verdien, mag jy in wees vir ‘n onverwagte belastingaanspreeklikheid.

Hoe is dit moontlik om met ‘n onverwagte belastingaanspreeklikheid te eindig?

‘n Belastingpligtige kan bv. ‘n salaris van hul werkgewer verdien en annuïteit inkomste verdien:

Beide die werkgewer en annuïteitsfonds moet LBS belasting verhaal van die inkomste wat hulle aan die belastingpligtige betaal. Maar albei partye het net toegang tot die inkomste wat hulle aan die belastingbetaler betaal. So kan hulle albei moontlik die jaarlikse belastingkortings in berekening bring wanneer die belastingbetaler se belastingaanspreeklikheid bereken word en hierdie korting is net bedoel om eenmalig geneem te word. Die verkeerde belastingkoers (dit wil sê ‘n te lae belastingkoers) kan ook gebruik word aangesien hulle nie toegang tot die belastingbetaler se totale belasbare inkomste het nie. Die totaal van die belastingbetaler se inkomste kan hulle tot ‘n hoër belastingskaal stoot.

Suid-Afrikaanse belastingbetalers betaal inkomstebelasting op hul plaaslike sowel as wêreldwye belasbare inkomste, wat saamgevoeg word om hul algehele belastingaanspreeklikheid vir die belastingjaar te bepaal.

Die belastingaanspreeklikheid op jou totale belasbare inkomste uit verskeie bronne kan dus baie hoër wees as die gesamentlike bedrag van LBS wat gedurende die belastingjaar uit elke bron van jou inkomste afgetrek is.

Hoe om ‘n dit te vermy

Om belastingpligtiges te help wat inkomste uit verskeie bronne ontvang, laat die Inkomstebelastingwet jou toe om bykomende vrywillige belastingbetalings te maak. Die beste manier om dit te bestuur, is om jou totale belastingaanspreeklikheid te bereken, met inagneming van jou veelvuldige inkomstebronne, wat jou in staat sal stel om ‘n toepaslike belastingkoers te bereken en vroegtydig addisionele betalings te maak.

Verwysings:

  • SAIPA Communications | Tax News February 2021

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X