Oudit van jou belasting profiel

Pasop vir onverwagte belasting aanspreeklikheid
March 16, 2021
Mayday, Mayday! Is jy toegerus vir ‘n werkplek noodgeval?
March 16, 2021

Belastingpligtiges wat van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) se elektroniese indiening stelsel (of soos dit algemeen bekend staan, eFiling) gebruik maak, sal weet dat, benewens geskiedenis van inkomste opgawes, BTW, LBS, ‘n beduidende hoeveelheid persoonlike en maatskappy inligting op die platform gestoor word. Dit sluit inligting in soos bankbesonderhede, fisiese adres van ‘n persoon, e-posadresse en relevante kontak persone vir maatskappye.

Die doel van die SAID se toegang tot persoonlike en maatskappy-inligting is hoofsaaklik om te verseker dat verantwoordelike persone hul rol en verantwoordelikheid in die administrasie van die belastingstelsel voldoende nakom. Trouens, die Wet gaan so ver as om belastingpligtiges te verplig om hul inligting op te dateer wanneer dit verander het.

Om te verseker dat jou besonderhede op datum is op eFiling, is ook in jou beste belang. Byvoorbeeld, wanneer ‘n belastingpligtige in ‘n geskil met die SAID is , is eFiling ‘n belangrike kanaal waardeur amptelike kommunikasie ingevolge die geskilbeslegtings reëls aan ‘n belastingpligtige gelewer word. Indien die inligting wat op eFiling vasgelê is, verkeerd is (soos ‘n verkeerde e-posadres), sal die SAID goeie gronde hê om in die hof te argumenteer dat hulle hul pligte nagekom het en binne die ambit van die wet opgetree het wanneer dokumente aan adresse gelewer word soos beskikbaar op eFiling.

In ‘n behoorlike oorsig van jou eFiling profiel vind ‘n mens ook dikwels dat daar klein onopgeloste probleme is, soos klein hoeveelhede rente wat op agterstallige belasting opgeloop het. Hierdie klein saldo lei daartoe dat belastingbetalers ‘n ” Non-compliant” belastingstatus met SAID het.

“Oudit” van jou eie belasting- en eFiling profiel by die SAID is een van daardie stappe wat as deel van jou jaarlikse verpligtinge gedoen moet word en kan jou moontlik baie frustrasie spaar.

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X