Kan verliese uit ‘n trust verdeel word?

Decisive action, better conflict resolution
June 14, 2021
Will you be receiving a VAT invoice this year?
July 7, 2021

Op 18 Maart 2021 het die Hoogste Hof van Appèl uitspraak gelewer in die geval van Massmart Holdings Beperk v Die Kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens. Die saak het gehandel oor verliese wat binne die breër Massmart aangegaan is ten opsigte van die belegging van ekwiteitsinstrumente as deel van ‘n werknemer aandele-aansporingskema.  Die meganisme van die skema was dat aandele wat aan die aangewese werknemers toegewys is, by ‘n aandeletrust gekoop sou word met befondsing van Massmart Holdings.

By die verspreiding van daardie aandele aan die aangewese werknemers kan die trust óf verliese hê ten opsigte van die verspreiding, of belasbare winste.  Oor ‘n paar jaar van aanslag het die Trust verliese realiseer met die vestiging van daardie aandele in die aangewese werknemers vir ‘n kumulatiewe bedrag van R954 miljoen.

Eerder as om hierdie kapitaalverliese in die Trust te eis van waar hulle ontstaan het, het die groep voortgegaan om daardie verliese in Massmart Holdings te eis. Met ander woorde, die groep het gepoog om verliese te eis op die verkoop van bates wat nooit in die eerste geval aan die maatskappy behoort het nie.

Sonder om die argument van Massmart in te veel detail te vermaak, het die Hoogste Hof van Appèl (“SCA”) bevind dat dit nie moontlik was vir Massmart om daardie verliese te eis nie en dat daar geen meganisme bestaan ingevolge waarvan verliese uit ‘n Trust in die hande van ‘n begunstigde benut kan word nie. Terwyl ‘n verspreiding van winste goed erken word in ons gemenereg en belastingwet, is dit ‘n ferm beginsel wat nou deur die SCA bevestig is dat Trust verliese nie van trusts na begunstigdes versprei kan word nie.

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X