Finansiele | Financial

March 27, 2023

Nasionale minimum loon soos van toepassing vanaf 01 Maart 2023

Die nuwe minimum uur loon vanaf 01 Maart 2023 is R 25.42 per uur.   Uur Tarief Soos vasgestel R 25.42 Dag Tarief 8 x Uur […]
March 27, 2023

Registrasie van trusts vir belasting en voordelige eienaars (“ultimate beneficial owner”) van trusts

Alle trusts moet voortaan as belastingbetalers geregistreer wees en belastingopgawes indien. Die registrasie van trusts op efiling is egter uitdagend. Die stelsel is in Februarie 2023 […]
August 16, 2021

Maak jou kinders groot om ‘n gesonde verhouding met geld te hê

Deur ons woorde en dade kan ons ons kinders ‘n beter kans gee om ‘n positiewe verhouding met geld te ontwikkel. As ouers wil ons almal […]
June 14, 2021

Should you pay tax on refundable deposits?

The South African Revenue Service recently published a new Interpretation Note relating to the taxation of deposits. In the ordinary course of business, taxpayers may receive money […]
February 19, 2021

Verwagtinge vir die 2021-Begroting

Op die 24ste Februarie vanjaar sal die Minister van Finansies, Tito Mboweni, weereens die jaarlikse Begrotingsrede kort op die hake van die Staatsrede van President Cyril […]
February 27, 2020

Begrotingsrede 2020

Minister van Finansies, Tito Mboweni, het sy tweede Nasionale begrotingstoespraak op 26 Februarie 2020 gelewer. Ten spyte van die uitdagende Fiskale en makro-ekonomiese klimaat, was sy […]
October 23, 2019

HOU SAID OP HOOGTE

Voordat u jaarlikse opgawe voltooi word is dit belangrik om seker te maak dat kontak-, adres-, bank- en openbare amptenaar besonderhede van die entiteit (hetsy vir […]
October 23, 2019

CRYPTOCURRENCIES: THE NEW GENERATION’S CASH

Background to Bitcoin Bitcoin, Ether and Litecoin. These are some of the most prominent cryptocurrencies on the market today. Bitcoin is by far the best-known cryptocurrency […]
May 22, 2019

SOUTH AFRICAN RESERVE BANK PROCEDURES

The South African Reserve Bank (“SARB”) is the central bank of the Republic of South Africa and the primary purpose is to achieve and maintain price […]
May 22, 2019

EMP501-REKONSILIASIES

Die aanvangsdatum van die 2019-seisoen vir indiening van die jaarlikse EMP501-rekonsiliasies is deur die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) uitgestel vanaf 1 April na 17 April 2019. Die […]
March 22, 2019

DINK U DAARAAN OM ‘N BATE TE VERKOOP?

Wat gebeur wanneer u ’n bate verkoop? Wanneer u ’n bate verkoop of van die hand sit, realiseer u óf ’n wins óf ’n verlies uit […]
February 26, 2019

KORPORATIEWE BEHEER – FINANSIËLE JAAREINDE

Die finansiële jaar van ’n maatskappy staan bekend as die rekenkundige periode. Ingevolge artikel 27 van die Maatskappywet No. 71 van 2008 (“die Wet”), het elke […]
August 15, 2018

EMPLOYEES’ TAX (PART II): ARE YOU A LABOUR BROKER FOR TAX PURPOSES?

The deduction of employees’ tax is dependent upon three elements being present. These elements are all defined in the Fourth Schedule to the Income Tax Act[1] […]
May 8, 2018

VAT RATE INCREASE FROM 14% TO 15% – HOW TO COMPLETE THE VAT201

The Minister of Finance announced a VAT rate increase from 14% to 15% effective 1 April 2018 in the 2018 Budget Speech. To assist you in preparing […]
May 8, 2018

ADDISIONELE MEDIESE KORTING VIR ’N INDIVIDU: WANNEER KAN EK MEDIESE UITGAWES UIT DIE SAK BETAAL AS ’N EIS INDIEN?:

Addisioneel tot die Artikel 6A mediese belastingkrediet is daar ook krediet beskikbaar vir individue (belastingpligtiges) wat mediese uitgawes self uit die sak uit betaal in terme […]
May 8, 2018

“BOOKING” CAPITAL LOSSES ON SHARES IS NOT THAT EASY

There is a number of techniques that taxpayers use to reduce their capital gains tax (CGT) exposure on long-term share investments. A common practice is to […]
May 8, 2018

BELASTINGSKULD EN AFBETALINGSOOREENKOMSTE

Om by iemand in die rooi te wees is vir meeste ’n onaangename ervaring, veral as die skuldeiser die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (die SAID) is. Omstandighede lei […]
April 16, 2018

CRYPTOCURRENCY

Cryptocurrency and blockchain has been the hot topic in the media the past year. It is a concept that few truly understand, and could change the […]
October 13, 2017

TREASURY MOVES TO CLOSE CGT AVOIDANCE LOOPHOLE THROUGH SHARE BUYBACKS

Where one company previously sought to dispose of its shares in another company, it was able to do so without incurring an exposure for capital gains […]
September 29, 2017

VERDERE VERFYNING VAN DIE AANVAL OP RENTEVRYE LENINGS AAN TRUSTS

Ons het tevore berig oor die invoering van artikel 7C van die Wet op Inkomstebelasting, 58 van 1962. Kragtens hierdie teenvermydingsbepaling het die Nasionale Tesourie gepoog […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X