Registrasie van trusts vir belasting en voordelige eienaars (“ultimate beneficial owner”) van trusts

Accounting tips for small businesses
March 27, 2023
Nasionale minimum loon soos van toepassing vanaf 01 Maart 2023
March 27, 2023

Alle trusts moet voortaan as belastingbetalers geregistreer wees en belastingopgawes indien.

Die registrasie van trusts op efiling is egter uitdagend. Die stelsel is in Februarie 2023 gewysig om voorsiening te maak vir die vaslegging van die voordelige eienaar (ultimate beneficial owner) se besonderhede om te voldoen aan die Financial Action Task Force (FATF – ‘n inter-regerings organisasie wat daarop gemik is om geldwassery te bekamp) se vereistes vir voordelige eienaar deursigtigheid. Die doel is om alle voordelige eienaars van nuut geregistreerde trusts aan te teken.

Voordelige eienaar (ultimate beneficial owner) word nie in ons belastingwet omskryf nie, maar volgens die riglyne uitgereik deur die SAID (en volgens internasionale norme) moet die verteenwoordiger van die trust (hoof trustee) die inligting van die stigter, trustees, skenker en begunstigdes (persoon met ‘n gevestigde of voorwaardelike belang) dokumenteer op efiling. Hierdie inligting moet ook jaarliks aan die Meester van die Hooggeregshof verklaar word.

Neem kennis dat die uiteindelike voordelige eienaar altyd ‘n natuurlike persoon moet wees. Indien die trust dus regspersone as voordelige eienaars het, moet die uiteindelike natuurlike persoon wat voordeel trek uit die bates of inkomste van ‘n trust geïdentifiseer word en die detail van die natuurlike persoon verklaar word. Waar die trust meer as 10 individue (natuurlike persone) as voordelige eienaars het, moet ‘n organogram verskaf word. Die registrasie van voordelige eienaars se besonderhede is dus verreikend en vereis ‘n uitgebreide dokumentasie.

Derdeparty-verklarings

Die SAID vereis tans derdeparty verklarings van belastingbetalers se aktiwiteite van banke, finansiële instellings, mediese fondse, prokureurs en eiendomsagente. Hierdie verklarings proses verseker dat die inligting wat relevant is vir die belastingbetaler vooraf versamel word en op die belastingbetaler se jaarlikse inkomstebelastingopgawe aangeteken word deur die SAID.

Die rapportering van voordelige eienaars inligting plaas ‘n groot administratiewe las op die verteenwoordiger van die Trust (die hoof trustee), veral aangesien opgawes met die volledige inligting ook jaarliks by die Meester van die Hooggeregshof ingedien moet word. Soortgelyke inligting van alle regspersone (Maatskappye en BK ‘s) sal ook voortaan jaarliks aan CIPC verklaar moet word. Dit sal moontlik beduidende koste implikasies hê.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingsblad en moet nie as regs- of ander professionele advies gebruik of vertrou word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak altyd u adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies. Foute en weglatings behalwe (E&OE).

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X