Eiendom | Poperty

July 7, 2021

Verkoop jy jou primêre woonhuis?

Die Agtste Bylae van die Inkomstebelastingwet, wat kapitaalwinsbelasting hanteer, maak voorsiening vir uitsluiting van aanspreeklikheid op enige winste wat op die verkoop gerealiseer word deur ‘n […]
May 18, 2021

Beskerm jou huis teen brande

Met die onlangse brand op Tafelberg wat ‘n kabinetsminister se huis asook die UCT Jager-biblioteek (wat historiese dokumente en boeke gehuisves het) en Mostert ‘s Meul […]
July 13, 2018

CUSTOMS FOR INDIVIDUALS TRAVELLING ABROAD AND RETURNING TO SA

The South African Revenue Service (SARS) recently published a media release to clarify the confusion about the customs requirements for South African travellers returning from abroad […]
June 11, 2018

KORPORATIEWE BEHEER – NAAMSVERANDERINGE

Dit staan ʼn maatskappy of beslote korporasie vry om sy naam te verander indien verkies. Vir maatskappye sal die naamsverandering ʼn spesiale besluit tot gevolg hê […]
June 12, 2017

WITHHOLDING TAX ON PROPERTY SOLD BY NON-RESIDENTS

A remarkable number of non-residents own property in South Africa. While non-residents are not subject to South African capital gains tax generally, an exception is to […]
June 12, 2017

BELASTINGVERBLYF VIR INDIVIDUE

In Suid-Afrika word inkomstebelasting op ‘n bronbasis gehef, met ander woorde, alle Suid-Afrikaanse bron inkomste is onderhewig aan inkomstebelasting, ongeag of dit deur Suid-Afrikaanse belastingpligtiges verdien […]
January 24, 2017

FRINGE BENEFITS ON RESIDENTIAL ACCOMMODATION

Employees’ remuneration packages are often comprised of more than only a monthly cash salary component. Many employees also receive various other benefits from their employers, be […]
May 18, 2016

‘N NUWE KINKEL IN DIE VRAAG: IS DIE KOPER VAN VASTE EIENDOM VERANTWOORDELIK VIR DIE VEREFFENING VAN DIE VERKOPER SE UITSTAANDE MUNISIPALE REKENING?

Daar word van munisipaliteite verwag om munisipale uitklaringsertifikate uit te reik waarsonder eiendom nie van die verkoper na die koper oorgedra kan word nie. Die uitklaringsertifikate […]
August 19, 2015

OORDRAG VAN EIENDOM: IS BTW OF HEREREGTE BETAALBAAR?

Die Koper is verantwoordelik vir die betaling van die oordragkoste wanneer ‘n onroerende eiendom aangekoop word, maar dan moet verder bepaal word of BTW of hereregte […]
July 14, 2015

VERKOOP VAN ONROERENDE EIENDOM EN DIE NASIONALE KREDIETWET

Met die verkoop van onroerende eiendom gebeur dit dikwels dat die partye ooreenkom dat die koopprys afbetaal word. Die koopprys sal dan in paaiemente betaal word […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X