BTW | VAT

December 9, 2022

VAT treatment of irrecoverable debts

What happens to the VAT that was paid over to SARS? Vendors often provide goods or services to clients on credit. In the current economic climate, […]
July 7, 2021

Will you be receiving a VAT invoice this year?

All value-added tax (VAT) vendors that have gone through a VAT verification from the South African Revenue Service know how frustrating the delays on input VAT refunds can be […]
September 30, 2019

VERSKILLENDE BTW-LEWERINGS EN HOE DIT U BTW-OPGAWE BEÏNVLOED

Daar is enkele gevalle waar BTW nie teen die standaardkoers van 15% gehef word nie. In hierdie nuusbrief onderskei ons tussen die verskillende lewerings wat BTW […]
May 22, 2019

VAT REGULATIONS DEALING WITH THE SUPPLY OF ELECTRONIC SERVICES

Since 2015, foreign suppliers of electronic services (such as audio-visual content, e-books etc.) in South Africa are deemed to operate an enterprise for VAT locally. Although […]
May 22, 2019

VALUE-ADDED REMARKS ON VALUE-ADDED TAX (VAT)

VAT is an integral part of our economic society and is something that influences everyone, especially businesses in South Africa. In this article, we will discuss […]
February 26, 2019

ZERO-RATING OF SERVICES TO NON-RESIDENTS

South African value-added tax (VAT) vendors are often unsure of the tax consequences of issuing invoices to foreign customers or clients and whether such services should […]
May 8, 2018

VAT RATE INCREASE FROM 14% TO 15% – HOW TO COMPLETE THE VAT201

The Minister of Finance announced a VAT rate increase from 14% to 15% effective 1 April 2018 in the 2018 Budget Speech. To assist you in preparing […]
May 8, 2018

BELASTINGSKULD EN AFBETALINGSOOREENKOMSTE

Om by iemand in die rooi te wees is vir meeste ’n onaangename ervaring, veral as die skuldeiser die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (die SAID) is. Omstandighede lei […]
April 16, 2018

GELDIGE BTW-FAKTUURVEREISTES VIR BTW-ONDERNEMERS

Wanneer u iets vir u besigheid aankoop moet u verseker dat u ’n geldige belastingfaktuur ontvang. Dit stel u in staat om insetbelasting van die SAID […]
April 16, 2018

DIE BTW-VERHOGING EN VERKOPE VAN VASTE EIENDOM

Op 21 Februarie 2018 het die vorige Minister van Finansies, Malusi Gigaba, aangekondig dat die Nasionale Tesourie besluit het om die BTW-koers met ingang 1 April […]
March 19, 2018

BTW-VERHOGING VAN 14% TOT 15%

Die Minister van Finansies het in sy onlangse Begrotingsrede aangekondig dat die BTW-koers met ingang 1 April 2018 van 14% tot 15% verhoog sal word. Verskeie […]
March 12, 2018

VAT INCREASE FROM 14% TO 15%

The Minister of Finance announced in his recent Budget Speech that the VAT rate would be increased from 14% to 15% with effect from 1 April […]
February 16, 2018

DIE EIS VAN BTW-INSET OP “PRE-ONDERNEMING” UITGAWES

Kragtens artikel 17 van die Wet op Belasting op Toegevoegde Waarde, 89 van 1991, is ’n geregistreerde BTW-ondernemer daarop geregtig om enige BTW-bedrae wat betaal is […]
January 18, 2018

DIE EIS VAN INSETBELASTING VIR BTW-DOELEINDES OP ONROERENDE EIENDOM

Wanneer ’n geregistreerde BTW-ondernemer ’n eiendom verkoop, is die transaksie onderhewig aan BTW, en nie aan hereregte nie. [1] Waar die koper van die eiendom self […]
November 21, 2017

BTW: ALGEMENE TEENVERMYDINGSMAATREËLS

Die meeste belastingwette in Suid-Afrika bevat ’n algemene oorheersende bepaling in die vorm van algemene teenvermydingsmaatreëls[1]. Kragtens hierdie bepalings, waar die algemene teenvermydingsmaatreëls se bepalings van […]
November 21, 2017

BTW EN HEREREGTE

Ons word dikwels gevra of die verkoop of aankoop van vaste eiendom onderhewig is aan BTW of hereregte. Dit lyk of verwarring veral voorkom in gevalle […]
October 13, 2017

SARS TO INTENSIFY ACTION AGAINST TAX OFFENDERS

Despite the fact that SARS has upheld their philosophy of education, service, and thereafter enforcement, they have noticed an increase in taxpayers not submitting their tax […]
July 5, 2017

BTW-GEVOLGE VAN VERANDERING IN VOORGENOME GEBRUIK VAN GOEDERE

Dit gebeur dikwels dat ‘n besigheid goedere aankoop, maar dit dan op ‘n ander manier aanwend as wat die plan was op die oomblik toe die […]
June 12, 2017

GOEDERE EN DIENSTE OP KREDIET BEKOM VANAF BTW-HANDELAARS

Dit is ’n gevestigde beginsel dat geregistreerde BTW-handelaars ‘n aftrekking mag eis vir insetbelasting op goedere of dienste wat aangeskaf is vir gebruik tydens die maak […]
May 11, 2017

‘N TYDSBEREKENING-ANOMALIE WANNEER EIENDOM VERHANDEL WORD

Eiendomsverwante transaksies is gewoonlik betekenisvolle transaksies, daarom moet belastingoorwegings wat daaraan verbind word, deeglik bestudeer word. Een sodanige oorweging behels die tydsberekening van die verhandeling van […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X