VERSKILLENDE BTW-LEWERINGS EN HOE DIT U BTW-OPGAWE BEÏNVLOED

SPAARFONDSE VOORDELE
August 13, 2019
DEDUCTION FOR HOME OFFICE EXPENDITURE
September 30, 2019

Daar is enkele gevalle waar BTW nie teen die standaardkoers van 15% gehef word nie. In hierdie nuusbrief onderskei ons tussen die verskillende lewerings wat BTW lok, maar nie noodwendig die uitwerking van ’n standaardtariefvoorraad het nie.

Lewerings Geweier

Die BTW-Wet maak voorsiening vir sekere uitgawes waar inset-BTW geweier word, selfs al word dieonkoste aangegaan in die loop van die bedryf van ’n onderneming, en as daar geen inset-BTW-gevolge is nie, sal daar uiteindelik geen uitset-BTW-gevolge wees nie. Die volgende omstandighede is algemene gevalle waar insetbelasting van die hand gewys word:

  • Verkryging van ’n motorvoertuig:

As ’n motorvoertuig gekoop word deur ’n ondernemer wat nie ’n motorhandelaar of motorverhuringsonderneming is nie,  sal die inset-BTW op die aankoop as ’n geweierde lewering beskou word.

Die definisie van “motorvoertuig” sluit alle voertuie in wat hoofsaaklik ontwerp is vir die vervoer van passasiers. Hierdie definisie dek gewone sedans, luikrûe, veeldoelige voertuie en dubbelkajuitbakkies. ’n Enkelkajuitbakkie of ’n bus wat ontwerp is om meer as 16 persone te vervoer, kwalifiseer vir die doeleindes van inset-BTW. Herstelwerk en onderhoud aan voertuie, ongeag die tipe voertuig, kwalifiseer ook vir die eis van insetbelasting, mits die koste afsonderlik geïdentifiseer en gefaktureer word.

  • Fooie en klubsubskripsies

Insetbelasting ingevolge subskripsies/ledegeld vir sport-, sosiale-, ontspannings- en privaatklubs, is geweierde lewerings. Inset-BTW kan egter afgetrek word op subskripsies op tydskrifte en vaktydskrifte wat op ‘n direkte wyse verband hou met die aard van die onderneming wat deur die ondernemer bedryf word.

Fooie vir lidmaatskap van professionele liggame en handelsorganisasies wat namens die werknemers betaal word, is egter nie geweierde lewerings nie en die SAID laat toe dat ’n inset-BTW geëis word. Vakbonde is in hierdie verband vrygestel.

In die geval van lewerings wat geweier word, mag geen BTW geëis word nie en dus hoef geen uitset-BTW verklaar te word nie. Dit is dus nie nodig om hierdie voorrade in u BTW-opgawe te verklaar nie.

Nulkoerslewerings

’n Nulkoerslewering is ’n belasbare lewering, maar BTW word teen 0% gehef. Ondernemers wat nulkoersvoorraad maak, kan steeds insetbelasting aftrek op goedere of dienste wat verkry word in die vervaardiging van die nulkoersvoorraad.

Nulkoersvoorraad sluit in sekere basiese voedselsoorte soos bruinbrood en mieliemeel, sekere dienste gelewer aan nie-inwoners, internasionale vervoerdienste, munisipale eiendomsbelasting en meer.

Alhoewel ’n nulkoerslewering teen 0% gehef word, is dit steeds ’n belasbare lewering en moet dit apart op die BTW-opgawe verklaar word.

Geagte Lewerings

Daar mag van ’n ondernemer verwag word om ’n bedrag van uitsetbelasting te verklaar, hoewel hy/sy in werklikheid nie goedere of dienste gelewer het nie. Geagte lewerings trek gewoonlik BTW teen óf standaardkoers óf nulkoers.

Twee algemene voorbeelde van geagte voorraad teen standaardkoers is handelsvoorraad wat vir private gebruik uit die onderneming geneem word, en sekere voordele wat aan werknemers gegee word.

Die geagte lewering word op die BTW-opgawe verklaar onder u standaardkoers- of nulkoers-kodes.

Denkbeeldige Inset

’n BTW-ondernemer kan in sekere omstandighede ’n veronderstelde inset- BTW krediet aftrek ten opsigte van tweedehandse goedere wat van nie-ondernemers verkry word, waar geen BTW eintlik aan die verskaffer betaalbaar is nie. Tweedehandse goedere sluit diere, sekere mineraalregte en goedere wat goud bevat of wat uitsluitlik uit goud bestaan,uit.

Daar moet aan die volgende vereistes voldoen word om ’n denkbeeldige insetkrediet ten opsigte van tweedehandse goedere aftrekbaar te maak:

  • Goedere moet voorheen besit en gebruik gewees het (volgens die definisie van tweedehandse goedere in artikel 1 van die Wet) en
  • Goedere moet gebruik word om belasbare lewerings te genereer en
  • Die verkoper moet ’n inwonende nie-ondernemer wees en
  • Goedere moet in Suid-Afrika geleë wees en
  • Daar mag geen werklike BTW op die transaksie gehef word nie.

Dit is belangrik om al die dokumentasie vir alle tipes lewerings vir BTW-doeleindes te bewaar en om dit beskikbaar te hou, aangesien die SAID dit mag benodig om BTW-transaksies te bevestig.

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (BFW).

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X