Besigheid | Business

May 18, 2021

Hou op om verskonings te aanvaar, begin resultate sien

Niemand is lief vir verskonings nie. Dit is selfs erger wanneer dit blatant voor die hand liggend is dat die taak wat jy toegewys het aan […]
May 18, 2021

How blockchain will change the future of business

Unless you’re an avid fan of cryptocurrency and trading in Bitcoin or Ethereum, you’ll be forgiven for not having a clue about what blockchain is or […]
April 20, 2021

10 wenke vir uitstekende kontantvloeibestuur

Sit jy? Kom ons deel ‘n skrikwekkende statistiek met jou. In ‘n verslag wat FinFind in November 2020 gepubliseer het, is daar bevind dat 42,7% van […]
April 20, 2021

Hoe om nie aanlyn skade te ly nie

Aangesien baie van ons deels (party van ons feitlik heeltyds) digitaal werk, is dit nie meer onwaarskynlik om bedrog teen te kom nie. Met werk van […]
March 16, 2021

Test your knowledge on cybersecurity

How well are you equipped for handling cyber threats to your business? Take the quiz below to test your knowledge on cybersecurity.   1. You just […]
February 19, 2021

Diedie skaal af

Die bestuurder van Du Toit van den Heever op Kakamas, Diedie Esterhuysen, het onlangs die besluit geneem om af te skaal. Diedie skryf as volg: “Goeie […]
November 26, 2020

Die Praktiese Implikasies van die POPI-wet wat jy dalk nog nie oorweeg het nie

Vandat die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, of POPI-Wet, in werking getree het op die 1ste Julie 2020, het vele besighede reeds opnuut begin […]
November 26, 2020

The Practical Implications of the POPI Act You May Not Have Considered

Since the POPI Act came into effect on the 1st of July 2020, many businesses have had to rethink the way that they use and store information […]
September 11, 2020

How your business can do more by doing less

If there is anything that the time of COVID-19 has taught us, it is that technological preparedness is an essential part of running any business. In the past […]
May 19, 2020

OORDRAG VAN GENOTEERDE AANDELE NA ’N KOLLEKTIEWE BELEGGINGSKEMA IN RUIL VIR ’N DEELNEMENDE BELANG

Baie saketransaksies word ingevolge Artikel 42 van die Inkomstebelastingwet aangegaan. Die Artikel laat in wese die oordrag van ’n bate deur ’n persoon aan ’n maatskappy […]
November 20, 2019

KOM ONS KYK TERUG NA KORPORATIEWE BEHEER

Die einde van 2019 het aangebreek. Ons het dit dus goedgedink om ʼn kort opsomming vir u te gee van die belangrike onderwerpe wat gedurende die […]
March 22, 2019

VASTE EN VERGOEDENDE REISTOELAES

By die bepaling van die beste vergoedingspakket vir reisende werknemers, oorweeg Suid-Afrikaanse werkgewers en werknemers voortdurend die voordele van ’n reistoelaag, ’n vergoedende reistoelaag of albei. […]
September 27, 2018

GELDIGHEID VAN VOETSTOOTSKLOUSULES ONDER DIE WET OP GEBRUIKERSBESKERMING

Die tradisionele voetstootsklousule wat kragtens die gemene reg aanspreeklikheid van die verkoper vir enige gebreke in die goedere wat deur hom of haar verkoop word, uitsluit, […]
July 13, 2018

WHAT SHOULD YOU CONSIDER WHEN INVESTING IN A BUSINESS

You have worked hard for many years, and have finally saved enough funds and mustered the courage to take the big leap that you have been […]
April 16, 2018

CRYPTOCURRENCY

Cryptocurrency and blockchain has been the hot topic in the media the past year. It is a concept that few truly understand, and could change the […]
February 16, 2018

BESTE REKENINGKUNDIGE PRAKTYKE VIR KLEIN BESIGHEDE

Wanneer dit kom by die welsyn van ’n besigheid, is rekeningkunde bo-aan die lys. Sonder behoorlike rekeningkunde, loop ’n besigheid die risiko om alles te verloor. […]
September 29, 2017

EXPANDING THE CONTROLLED FOREIGN COMPANY REGIME

We have previously reported on the “controlled foreign company” (“CFC”) regime as contained in section 9D of the Income Tax Act, 58 of 1962. Briefly again, […]
April 20, 2017

RENTEVRYE LENINGS AAN DIREKTEURE

Maatskappye verskaf heel dikwels rentevrye of laerente lenings aan ‘n direkteur. Dit manifesteer óf as ‘n ware aansporing of voordeel aan daardie direkteur (meestal die geval […]
April 20, 2017

INTEREST FREE LOANS CROSS BORDER

A consideration of the tax consequences of interest free loans will be incomplete if not also considered in the context of interest free debt funding being […]
April 20, 2017

RENTEVRYE LENINGS EN TRUSTS

Die onlangse invoering van Afdeling 7C tot die Wet op Inkomstebelasting1 het die belasting van trusts, en spesifiek die befondsing daarvan, opnuut onder die soeklig geplaas. […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X