Alles wat u moet weet oor Voordelige Eienaarskap CIPC opgawes (“Beneficial Ownership”)

Hoe om beleggings geleenthede te evalueer
August 22, 2023
Belangrike sperdatums tot 28 Februarie 2024
September 11, 2023

Wat is die wetlike vereistes?

Op 29 Desember 2022 het die Suid-Afrikaanse regering die Wysigingswet op Algemene Wette (Anti-Money Laundering and Combating Terrorism Financing) 22 van 2022 gepubliseer, insluitend wysigings aan die Maatskappywet 71 van 2008 wat op 1 April 2023 in werking getree het.

Hierdie wysigings sluit in die vereiste om ‘n register van voordelige eienaarskap te hou en om hierdie inligting by CIPC in te dien. Dit het ook konsepte soos voordelige eienaarskap definieer.

Die doel van hierdie wysigings was om die betrokke owerhede van die nodige inligting te voorsien om die risiko van geldwassery, finansiële misdade en reputasie skade te verminder.

Wie moet voordelige eienaarskap verklarings indien by CIPC?

Die volgende maatskappye moet voordelige eienaarskap indien:

Privaat Maatskappye

Beslote Korporasies

“Non-Profit Companies” (“NPC”)

Wie is die voordelige eienaars?

Die voordelige eienaars is die individue of natuurlike persone wat uiteindelik ‘n maatskappy besit of beheer, hetsy direk of indirek, deur ‘n voordelige belang van 5% of meer in die maatskappy te hou. Tipies is dit die aandeelhouers of lede van ‘n maatskappy.

In die geval van ‘n Privaat Maatskappy:

  • Individue wat 5% of meer van die uitgereikte aandele besit
  • Maatskappye met voordelige eienaars wat ‘n voordelige belang van 5% of meer in die oorspronklike maatskappy hou – eienaarskap word verklaar tot by die uiteindelike individue
  • Trusts met begunstigdes wat ‘n voordelige belang van 5% of meer hou – eienaarskap word verklaar tot by die uiteindelike individue

In die geval van ‘n BK:

  • Lede wat 5% belang of meer van die BK hou – eienaarskap word verklaar tot by die uiteindelike individue

In die geval van ‘n NPC met lede, sal die lede die voordelige eienaars wees.

In die geval van ‘n NPC sonder lede sou die direkteure die voordelige eienaars wees.

Wanneer is die sperdatum vir indiening by CIPC?

Volgens CIPC moet maatskappye voordelige eienaarskap indien met hul volgende jaarlikse opgawe en nakoming handhaaf deur enige veranderinge aan hierdie inligting binne 10 dae nadat veranderinge plaasgevind het, in te dien.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingsblad en moet nie as regs- of ander professionele advies gebruik of vertrou word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak altyd u adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies. Foute en weglatings behalwe (E&OE).

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X