ADMINISTRATIEWE OORTREDINGSBOETES VIR UITSTAANDE KORPORATIEWE INKOMSTEBELASTINGOPGAWES

THE COMMON LAW DOCTRINE OF SIMULATION
January 21, 2019
NON-RESIDENT SELLERS OF IMMOVABLE PROPERTY
February 26, 2019

Oor die algemeen moet alle geregistreerde maatskappye binne 12 maande na die einde van die maatskappy se finansiële jaareinde korporatiewe inkomstebelastingopgawes (CIT) indien. Dit is van toepassing op alle maatskappye wat in Suid-Afrika gevestig is, wat broninkomste in Suid-Afrika ontvang of wat ’n permanente onderneming of ’n tak in Suid-Afrika in stand hou.

Op 29 November 2018 het die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) ’n mediaverklaring uitgereik waarin bevestig word dat die SAID binnekort sal begin met die instelling van administratiewe nie-voldoeningsboetes vir uitstaande CIT’s, soos bepaal in Hoofstuk 15 van die Wet op Belastingadministrasie[1]. Tot op daardie stadium is hierdie boetes slegs opgelê aan individue met uitstaande inkomstebelastingopgawes.

Hierdie aankondiging volg op ’n mediavrystelling vroeër in November 2018, waarin verklaar word dat die SAID weereens ’n landswye bewusmakingsveldtog, spesifiek gerig op maatskappye, gaan onderneem ten einde belastingbetalers se verpligtinge om uitstaande belastingopgawes in te dien, te versterk.

In hierdie verband wissel die vastebedrag-boetes kragtens artikel 211 van die Wet op Belastingadministrasie vanaf R250 (waar die maatskappy in ’n aangeslane verliesposisie verkeer) tot R16,000 (in gevalle waar die maatskappy se belasbare inkomste R50 miljoen oorskry) vir elke uitstaande opgawe. Sodra die boete opgelê is, sal die boete vir elke maand wat die nie-nakoming voortduur, met dieselfde bedrag toeneem.

Ten einde die bedrag van die boete wat opgelê gaan word, te bepaal, sal die SAID die jaar van aanslag onmiddellik voor die jaar van aanslag waarin die boete bepaal word, oorweeg.

Die boetes sal ook by wyse van ’n strafbeoordeling opgelê word. Enige onbetaalde boetes sal verhaal word deur middel van die skuldherstelstappe.

Volgens die mediaverklaring sal die administratiewe oortredingsboetes opgelê word vir uitstaande CIT-opgawes vir jare van aanslag wat in 2009 en die daaropvolgende kalenderjare eindig. Let daarop dat dit ook van toepassing sal wees op rustende maatskappye sonder kwitansies of bates.

Die SAID sal egter ’n eindvraag aan die toepaslike maatskappy uitreik wat die maatskappy 21 werksdae vanaf die datum van die eindvraag sal gun om die uitstaande opgawes in te dien voordat die boetes opgelê sal word.

Maatskappye kan aansoek doen om terugbetaling van boetes wat deur die SAID opgelê is en het die reg om ’n beswaar in te dien via eFiling sou die versoek om terugbetaling nie suksesvol wees nie.

Wat duidelik is uit die bogenoemde is dat alle maatskappye met uitstaande CIT-opgawes (of hierdie maatskappye geassesseerde verliese vir die uitstaande jare het al dan nie) so gou as moontlik hierdie opgawes moet voltooi en indien ten einde te voorkom dat die administratiewe boetes opgelê word.

[1] No. 28 van 2011

Hierdie artikel is ’n algemene inligtingsblad en moenie as professionele advies gebruik of vertrou word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings, of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Behoudens foute en weglatings (BFW).

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X