WAT IS DIE TOEKOMS VAN TRUSTS?

TAX FREE INVESTMENT SAVINGS ACCOUNTS
April 15, 2016
FINANCIAL ASSISTANCE AND THE COMPANIES ACT
April 15, 2016

Een van die vrae waarmee ons die meeste deur ons kliënte gekonfronteer word, is wat die toekoms van trusts in Suid-Afrika is. Sommige vrae verwys selfs na die wanopvatting dat die trust as regsinstrument self op die punt staan om in Suid-Afrika geheel en al geskrap te word!

Die huidige fel debat is geensins so dramaties nie, maar die gevolge vir belastingbetalers mag wel wees. Die “kristalbal” staar-oefening wat dikwels van ons verwag word om uit te voer, spruit uit herhaaldelike waarskuwings (sommige minder subtiel as ander) deur die Minister van Finansies dat die gebruik van trusts as instrument om belasting-aanspreeklikheid te verminder, hetsy in die vorm van inkomstebelasting of boedelbelasting, deur die Nasionale Tesourie heroorweeg word ten einde ‘n oplossing te probeer vind vir die bemerkte wangebruik daarvan. In die onlangse 2016 begroting is die volgende stelling gemaak:

“Sommige belastingbetalers gebruik trusts om die betaling van boedelbelasting en skenkingsbelasting te vermy. Byvoorbeeld, indien die stigter van ‘n trust sy of haar bates aan die trust verkoop en aan die trust ’n rentevrye lening toestaan as betaling, word skenkingsbelasting nie daaraan gekoppel nie en die bates word nie by afsterwe in sy of haar boedel ingesluit nie. Ten einde belastingbetalers se vermoë om rykdom te verplaas sonder om daarvoor belas te word, te beperk, beplan die regering om te verseker dat die bates wat deur middel van ‘n lening na ‘n trust oorgeplaas word, by afsterwe van die stigter in die boedel ingesluit word, en om rentevrye lenings aan trusts as skenkings te kategoriseer. Verdere maatreëls om die gebruik van diskresionêre trusts vir inkomste-verdeling en ander belastingvoordele te beperk, word ook oorweeg.”

Dit verwys na hoe trusts in die algemeen gebruik word om belastingverpligtinge te verminder, sowel as hoe die Tesourie beplan om trusts in die toekoms (met moontlik meer fokus) te benader, terwyl hulle ook laat deurskemer wat in die toekoms verwag kan word.

Eerstens is trusts gewilde boedelbeplanningsinstrumente. Sonder om te veel detail te verskaf, sal ‘n individu tipies sy/haar bates aan ‘n trust verkoop op ‘n rentevrye leningsrekening. In die daaropvolgende jare sal die waarde van die bates in die trust vermeerder, terwyl die waarde van die leningsrekening dieselfde sal bly in die hande van die individu.

Tweedens is trusts potensieel bruikbaar vir beplanning van inkomstebelasting, aangesien dit toelaat dat inkomste na individue versprei word wat aanspreeklik is vir belasting teen koerse wat meer voordelig is as die van die trust (wat “inkomste-verdeling” behels, soos deur die Tesourie daarna verwys word). Hierdie verspreidings bevat dikwels ‘n fiktiewe element deur verspreidings wat slegs op ‘n rentevrye leningsrekening gemaak word (met geen werklike voorneme dat sodanige verspreidings by die begunstigdes sal berus nie).

Dit wil voorkom asof die Tesourie nie meer ‘n volskaalse aanslag op die belasting van trusts oorweeg nie (alhoewel dit slegs spekulasie is). Die onlangse begroting het egter moontlik die sluier gelig oor wat te wagte kan wees en dat teenvermydingswetgewing ingestel gaan word wat slegs op korrupte trust-praktyke sal fokus. Dit is nie verregaande om vir boedelbelasting sowel as inkomstebelastingstrukture rakende trusts voorwaardes te verwag in belastingwetgewing nie, wat sal verseker dat leningsrekenings by trusts almal rente dra. Die belangrikheid hiervan? Rentekwitansies is onderhewig aan inkomstebelasting.

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X