Boedelbelasting

February 27, 2023

Hoe trusts generasierykdom bewaar

Boedelbelastingbesparings word oor verskeie generasies saamgestel. Artikels oor trusts is dikwels gemik op setlaars of skenkers om die voordeel van trusts en die rol wat hulle […]
July 14, 2016

SKENKERSBELASTING

Skenkersbelasting word gehef in terme van Afdeling 54 van die Wet op Inkomstebelasting, 58 van 1962 (“Inkomstebelastingwet”). Die belastingkoers is tans 20% en word gehef op […]
August 19, 2015

IMPLIKASIES VAN BOEDELBELASTING

Boedelbelasting word, kragtens die Wet op Boedelbelasting, gehef op die belasbare waarde van die boedel. Die algemene reël is dat indien die belastingbetaler gewoonlik in Suid-Afrika […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X