SAID VERIFIKASIES, OUDITS – WANNEER, HOEKOM EN WAT OM TE DOEN

CHANGES TO BAD DEBT ALLOWANCE
September 27, 2018
BAD DEBTS AND VAT
September 27, 2018

Om geselekteer te word vir verifikasie en geselekteer te word vir ’n oudit, is twee verskillende prosesse.

Verifikasie:

Sodra u belastingopgawe ingedien is, mag dit geselekteer word vir verifikasie.

’n Verifikasie behels ’n vergelyking tussen die inligting op u belastingopgawe en die finansiële rekords en ander ondersteunende dokumente, om te verseker dat die inligting wat op die belastingopgawe voltooi is, korrek is.

Wanneer ’n belastingpligtige vir verifikasie geselekteer word, is dit baie belangrik dat ondersteunende dokumente betyds ingedien word; indien nie, sal die SAID enige krediete of aftrekkings wat u in u belastingopgawe geëis het, weier.

Algemene voorbeelde van ondersteunende dokumente vir individuele, gesalarieerde belastingpligtiges is: mediesefonds-sertifikate, ritboeke en sertifikate t.o.v. aftreeannuïteitbydraes.

Ons, as u belastingpraktisyn, het toegang tot u eFiling-profiel en dien gewoonlik die aangevraagde dokumente namens u in.

Sodra al die aangevraagde relevante materiaal ingedien is, moet die verifikasie binne 30 tot 60 werksdae afgehandel word.

Sodra die verifikasie gefinaliseer is, kan een van die volgende verwag word:

Kennisgewing van die finalisering van die verifikasie Waar geen verdere risiko’s geïdentifiseer is nie en geen bevindinge gemaak is nie
Kennisgewing van assessering van die hersiene aanslag Waar geen verdere risiko’s geïdentifiseer is nie maar ’n bevinding gemaak is
Verwysing vir ouditbrief Waar verdere risiko’s geïdentifiseer is

As u ’n terugbetaling moet kry sal dit nie uitbetaal word terwyl die verifikasie aan die gang is nie.

Oudit:

’n Oudit is ’n ondersoek van die finansiële rekords en ondersteunende dokumente van die belastingpligtige ten einde vas te stel of die belastingpligtige sy/haar belastingsituasie korrek aan die SAID verklaar het. Die SAID sal in die reël vrae vra wat byvoorbeeld betrekking het op u huureiendom wat deel vorm van u belastingopgawe. U sal u omstandighede aan die SAID moet verduidelik en u koste-eise met fakture moet ondersteun.

Enige belastingpligtige kan deur die SAID geselekteer word vir ’n oudit op ’n ewekansige of sikliese basis.

Dit is dus verkies om al u fakture en ondersteunende dokumente geredelik beskikbaar te hê voordat u u belastingopgawe inlewer, ingeval die SAID u belastingopgawe vir ’n oudit selekteer.

Die benodigde relevante materiaal sal verskil afhangende van die tipe belasting en omvang van die oudit. Die SAID kan ook relevante materiaal van enige derde party bekom.

Indien al die ondersteunende dokumente geldig is en u die vrae van die SAID korrek kan beantwoord, behoort u geen rede tot kommer te hê as u vir ’n oudit geselekteer word nie.

Sodra u al die aangevraagde relevante materiaal ingedien het, behoort die oudit binne 90 werksdae afgehandel te word.

As u ’n terugbetaling moet kry sal dit eers uitbetaal word nadat die oudit afgehandel is.

Hierdie artikel is ’n algemene inligtingsblad en moenie as professionele advies gebruik of vertrou word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings, of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Behoudens foute en weglatings (BFW).

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X