REËLS VIR VOORLOPIGE BELASTING

THE BUDGET 2017
March 16, 2017
TAX RATES ANNOUNCED IN THE BUDGET
March 16, 2017

Met die aanbreek van die voorlopige belasting-seisoen is dit belangrik om die reëls met betrekking tot die beraming van u inkomste in gedagte te hou. Die betaling vir voorlopige belasting moet voor of op die vervaldatum van 28 Februarie 2017 deur SAID ontvang word, anders mag SAID boetes en rente oplê.

Belangrike reëls met betrekking tot voorlopige belasting

Voorlopige belasting is ‘n metode om verskuldigde belasting te betaal wat verseker dat die belastingbetaler nie groot bedrae met aanslag betaal nie, aangesien die belastingverpligting oor die betrokke jaar van aanslag versprei word. Dit vereis van die belastingbetaler om gedurende die jaar van aanslag  ten minste twee bedrae vooruit te betaal, welke  bedrae gebaseer word op beraamde belasbare inkomste. ‘n Opsionele derde  betaling kan na die einde van die belastingjaar betaal word, maar voordat die aanslag uitgereik word, word die finale verpligting  bereken en die betalings wat gemaak is word dan in berekening gebring teen die normale belasting vir die toepaslike jaar van aanslag.

  1. Betalings vir voorlopige belasting word bereken gegrond op beraamde belasbare inkomste, wat belasbare kapitaalwinste vir die betrokke jaar van aanslag insluit.
  2. Dit is gebiedend noodsaaklik dat, indien u in die lopende  jaar ‘n kapitaalwins gemaak het, dit verklaar word vir die doel van voorlopige
  3. Sou u ons nie in kennis stel van ‘n kapitaalwins wat by voorlopige belasting ingesluit moet word nie, mag SAID ‘n onderstellingsboete hef.

SAID hef bepaalde boetes vir die onderbetaling van voorlopige belasting:

  1. As u werklike belasbare inkomste meer as R1 miljoen is sal ‘n boete gehef word indien die beraming vir die tweede periode  minder as 80% van die werklike  belasbare  inkomste is.
  2. As u werklike belasbare inkomste R1miljoen  of minder is sal ‘n boete gehef word as die raming van belasbare inkomste vir die tweede periode van die be trokke  jaar van aanslag afwyk van die basiese bedrag wat op daardie periode betrekking het.
  3. ‘n Boete van tot soveel as 20% van die onderbetaling mag deur SAID gehef word.
  4. Rente sal gehef word op alle laat betalings.

Sou u betaling nie die SAID bereik op of voor die vervaldatum nie sal ‘n boete van 10% gehef word op alle uitstaande bedrae en/of sal die SAID ag dat u beraamde inkomste vir die tweede voorlopigebelasting-periode nul is en die toepaslike boetes hef.

Hierdie artikel is algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X