Mayday, Mayday! Is jy toegerus vir ‘n werkplek noodgeval?

Oudit van jou belasting profiel
March 16, 2021
Test your knowledge on cybersecurity
March 16, 2021

Die identifisering van die moontlike gevare en nie so onmiddellike bedreigings is en bly noodsaaklik. Daar is ‘n verskeidenheid wette en regulasies wat die voorsorgmaatreëls teen gevare in ‘n werkplek voorskryf en dinge wat in plek moet wees indien ‘n noodgeval ontstaan.

Die woord ‘Mayday’ is in die 1920’s geskep toe Frederick Stanley Mockford die voorstel gemaak het van ‘n uitdrukking wat in noodsituasies by Croydon-lughawe in Londen gebruik moet word en afgelei is van die Franse“m’aider”,wat beteken “Help my”. Van daar af het dit ‘n wyd erkende oproep vir noodreaksie geword. Die vraag is: Is ek toegerus vir  ‘n noodgeval by my werkplek?

Baie mense kan die fout maak om te dink dat aangesien hulle nie in ‘n gevaarlike omgewing werk nie, dit nie nodig is om ‘n noodplan te hê nie. Dit is nie hoe die wet werk nie.

Dit is die werkgewer se verantwoordelikheid om te verseker dat die werkomgewing beide veilig is om in te werk, en dat die werkers bewus is van enige gevare deur behoorlike geskrewe en visuele kommunikasie. Wanneer veiligheidsmaatreëls ingestel word, val die uiteindelike verantwoordelikheid om aan die veiligheids protokolle te voldoen, dan op die werkers.

Watter basiese wetlike verpligtinge het jy met betrekking tot veiligheid in die werkplek?

Noodhulp in reaksie op ‘n werkplek noodgeval

Die uitkoms van baie noodgevalle, veral as dit ‘n lewensgevaarlike gevaar inhou, sal staatmaak op die eerste aksies wat geneem is om die veiligheid van jou werknemers te verseker. Om hierdie rede, soos gewettig in die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid 85 van 1993, as jou personeel samestelling uit meer as 10 mense bestaan, moet jy ten minste een noodhulpbeampte vir elke 50 mense in jou diens (of gedeelte daarvan) hê.

Die noodhulpbeampte moet deur ‘n erkende liggaam gesertifiseer word en moet geredelik gedurende gereelde werksure beskikbaar wees. Waar daar spesifieke gevare is wat uniek is aan jou werkplek is (soos blootstelling aan of hantering van gevaarlike chemikalieë), sal die noodhulpbeampte ook toegerus moet word om te reageer op beserings wat in die loop van die werk in so ‘n omgewing kan gebeur.

‘n Noodhulp tassie moet beskikbaar en duidelik gemerk wees. Dit moet toegerus wees vir enige algemene werkplek besering en enige ander konteks spesifieke besering.

Brand noodgevalle in die werkplek in Suid-Afrika

Brande is nie algemene gevare of bedreigings in die meeste kantoor omgewings nie, maar selfs al sal die meeste kantoor ruimtes nooit ‘n brand sien nie, beteken dit nie dat jy kan verslap om voorsorgmaatreëls te tref nie. Selfs ‘n klein vuur het die moontlikheid om baie vinnig handuit te ruk en kan maklik in ‘n noodgeval verander.

Wetgewing vereis dat werkgewers brandbestrydingstoerusting en veiligheidsreëls moet verskaf om die voortgesette veiligheid van hul werknemers te verseker. Daar moet brandbestryding toerusting in elke kwesbare area van die werkplek wees. Ontsnap roetes moet duidelik gemerk word (veral in geboue of terreine waar so ‘n roete nie onmiddellik voor die hand liggend is nie). Werknemers moet voorskrifte ontvang oor hoe om brandbestrydingstoerusting te gebruik en duidelike riglyne rakende brand voorsorg te kry.

Wat brand voorsorgmaatreëls betref, word ‘n soortgelyke vereistes gestel deurdat minstens een uit elke 50 werknemers ten minste basiese brandbestryding vaardighede moet hê. Dit is om te verseker dat daar iemand is wat opgelei is in brand veiligheid wat ander kan lei en korrek in ‘n noodsituasie kan reageer sonder om enige  onbehoorlike paniek te veroorsaak.

Verder word die volgende veiligheidsmaatreëls vereis:

  • Gereelde brandoefeninge moet gedoen word om te verseker dat personeel weet hoe om te reageer en waarheen om in die kortste moontlike tyd te gaan in geval van ‘n brand.
  • Werknemers moet basiese opleiding hê oor hoe om brandblussers en brandslange te gebruik.
  • Werknemers moet ‘n basiese begrip hê van hoe om elektriese brande uit te blus in teenstelling met brande wat deur vlambare bronne veroorsaak word.
  • Werknemers moet bewus wees van ontruimings prosedures en hoe om nooddienste in kennis te stel.
  • Werknemers moet ‘n basiese begrip hê van hoe om die vuur te blus (soos om te weet om deure en vensters so ver as moontlik toe te hou.
  • In matige tot hoë risiko-industriële of kommersiële terreine moet ‘n draagbare brandblusser vir elke 100 vierkante meter geïnstalleer word.

Wenke vir werkgewers

Een ding wat aanbeveel kan word vir werkgewers met betrekking tot die voorkoming van werkplek noodgevalle, is om nakoming meer as net ‘n boks te maak om te merk. Om seker te maak jou werknemers weet dat jy toegewyd is aan hul veiligheid kan ‘n lang pad gaan om sterk verhoudings te bou en jou werknemers gewaardeer te laat voel.

Verder, wanneer jy jou volgende vakature adverteer, is dit dalk nie ‘n slegte idee om by te voeg dat ‘n noodhulp- of brandbestryding sertifikaat voordelig sal wees nie (veral as jy hoogs afhanklik is van een of twee werknemers in die verband).

Nie-nakoming kan ernstige gevolge hê – nie net die lewens van jou werknemers in gevaar stel nie, maar ook jou vir besigheid lei tot boetes en/of gevangenisstraf, afhangende van die erns van die oortreding.

Verwysings

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X