Korporatiewe inkomstebelasting: Vermindering van koers na 27% en beperking op benutting van verliese

How a data-driven culture can transform your business
June 21, 2022
Wees waaksaam met selfoon diefstal
June 21, 2022

Die Minister van Finansies het in die 2022 Begrotingsrede aangekondig dat korporatiewe inkomstebelasting koers (CIT) tot 27% verlaag sal word vir jare van aanslag wat op of na 31 Maart 2023 eindig.

Met die verlaging in die CIT-koers wat nou aangekondig is, kom die voorstel wat daarop gemik is om die belastingbasis te beskerm en te verbreed deur die beperking op die gebruik van aangeslane verliese.

Suid-Afrikaanse korporatiewe belastingbetalers word tans toegelaat om die volle balans van ‘n aangeslane verlies te gebruik om belasbare inkomste in ‘n jaar te verminder. Ingevolge die hersiene reëls, wat nou van krag word vir jare se assessering wat eindig op of na 31 Maart 2023, kan ‘n maatskappy egter slegs ‘n balans van ‘n aangeslane verlies teen die grootste van R1 miljoen of 80% van belasbare inkomste wat in ‘n jaar ontstaan, verreken. Die impak van hierdie hersiene reël word in die volgende voorbeeld geïllustreer:

Maatskappy ABC het ‘n geassesseerde verlies van R3 miljoen en lewer belasbare inkomste van R1,200,000 vir die belastingjaar wat op 31 Augustus 2023 eindig. In die bepaling van sy belasbare inkomste vir die jaar kan Maatskappy ABC slegs die grootste van R1 miljoen of R960,000 (80% van R1,200,000) verreken teen die aangeslane verlies wat oordra word vanaf die vorige finansiële jaar. Maatskappy ABC sal dus belasting op R200,000 betaal en sal ‘n aangeslane verlies van R2 miljoen na die volgende belastingjaar oordra.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X