DIESEL RABAT: HOU JY ‘N LOGBOEK BY?

FINANSIËLE BYSTAND AAN DIREKTEURE
April 15, 2016
‘N NUWE KINKEL IN DIE VRAAG: IS DIE KOPER VAN VASTE EIENDOM VERANTWOORDELIK VIR DIE VEREFFENING VAN DIE VERKOPER SE UITSTAANDE MUNISIPALE REKENING?
May 18, 2016

Diesel rabatte word deur die Doeane- en Aksynswet gereguleer. Daarvolgens is kwalifiserende ondernemings geregtig op n rabat van R2.62/liter op slegs 80% van alle diesel verbruik (nie liters aangekoop) vir primêre produksie-aktiwiteite. Geen privaat verbruik is toelaatbaar nie en moet buite rekening gelaat word.

SARS vereis dat volledige logboeke bygehou moet word wat sal aandui die hoeveelheid liters diesel wat verbruik is, voertuig/implement, datum en doel van aanwending.

Geen diesel rabat mag geeis word sonder volledige logboeke nie.

Kontak ons gerus vir bystand www.dtvdh.co.za

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X