Die voortdurende effek van COVID-19 op die eiendomsmark 

Is business interruption insurance the key?
August 26, 2020
Vroeë kansellasie van ‘n huurkontrak deur die huurder
September 11, 2020

Alhoewel die werklike effek van die inperking eers oor ’n paar maande sigbaar sal wees, sodra die stof rondom die heropening van die ekonomie gaan lê het, is die vaste eiendomsmark steeds besig om ’n optimistiese vooruitsig te hê Maar al is dit steeds n kopersmark danksy verskillende maatreëls wat voor- en middel-inperking getref is om die ekonomie te help, bly die algemene sentiment steeds versigtig. Dit bemoeilik enige groei en akkurate voorspelling. 

Wat wel waar bly, is dat toestande gunstig is vir kopers as gevolg van die verlaagde rentekoers, met die prima koers wat tans op 7,25% staan, die laagste wat dit nog was sedert 1973. Maar dit is onduidelik hoeveel dit die negatiewe ekonomiese vooruitsigte sal beïnvloed, met die Suid-Afrikaanse Reserwebank wat die 2020-BBP-voorspelling vir Suid-Afrika gedurende April 2020 tot -5,8% afgegradeer het. 

Baie eiendomsagentskappe het sedert April verhoogde webverkeer gesien, hoewel dit nie met dieselfde hoeveelheid klik- of vormvul-aktiwiteite gepaart gegaan het nie, wat verder dui op die versigtige atmosfeer rondom eiendomsaktiwiteit op die oomblik. Wat die eiendomsmark betref, blyk dit dat daar wel steeds algemene belang is. Of dit terugkeer na aktiewe belangstelling wat tot ekonomiese optrede lei moet nog gesien word. Voorlopig is die verkope van geregistreerde eiendommete verstane, op ‘n laagtepunt. 

Daar kan wel n straal van hoop oor die ekonomie gevind word as n mens na die Amerikaanse ekonomie kyk, wat algeheel minimaal beïnvloed is, selfs al is hul infeksies baie hoër as ons eie. Dit dui daarop dat die uitwerking van die inperking grootliks afhang van hoe beperkings die ekonomiese aktiwiteit belemmer en hoe voorbereid werkers is om van ‘n  afstand af te werk. In Suid-Afrika het afstandwerk ook n belangrike deel geword van baie werknemers se vermoë om te oorleef tydens die inperking, en ook die manier waarop baie ondernemings die effek van die inperking op hul finansies kon verminder. Voordat die harde inperking in Maart 2020 begin het, het baie ondernemings reeds begin dink aan die moontlikheid van afstand-werk opsies  wat werknemers toelaat om van die huis af te werk sonder dat hul bekommernisse oor veiligheid hul produktiwiteit beïnvloed. Toe die inperking aangekondig was, het baie ondernemings dit gevolg en maniere gevind om produktiwiteit te behou deur tuiswerk-maatreëls te skep. 

n Onvoorsiene resultaat van hierdie afstandwerk oplossings kan egter indie nabye toekoms ’n verminderde behoefte aan kantoorruimte wees. ’n Meerderheid van ondernemings moes voortgaan om huur te betaal tydens die inperking, selfs al was dit slegs ’n gedeeltelike huur danksy force majeure-klousules, waar die onderneming nie meer die volle besetting van hul eiendomme geniet het nie. Hierdie ondernemings was gelaat met ’n uitgawe wat op meer voordelige maniere aangewend kon gewees het. As gevolg hiervan het baie ondernemings begin om die moontlikhede van permanente afstandwerk te oorweeg, wat hulle in staat sal stel om minimale kantoorruimte te huur en om die beurt weer hul finansiële planne in die toekoms te kan verwerk. 

Saam met die kleinsakeondernemings en franchises wat gedwing is om te sluit as gevolg van die finansiële spanning van die harde inperking, sal veranderinge in die vraag na kantoorruimte die onsekerheid rondom die toekoms van die kommersiële eiendomsbedryf verder verhoog. 

Soos die norm op alle lewensterreine en sakewêreld gedurende die pandemie was, is daar nog steeds onsekerheid oor wat die toekoms vir die residensiële en kommersiële eiendomsmark inhou. Dit maak nie saak hoe die winde van verandering die land kan beïnvloed nie, die vooruitsig op nuwe en opwindende eiendomsbeleggings wat in die behoeftes van inwoners en besighede in n veranderde wêreld sal voorsien, bly steeds daar. 

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies gebruik word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings, of vir enige verlies of skade wat spruit uit die vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak altyd u adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies. Foute en weglatings is uitgesonder (E&OE). 

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X