BELASTINGSEISOEN 2016: SPERDATUM VIR NIEVOORLOPIGE BELASTINGBETALERS

NAKOMING VAN DIVIDENDBELASTING
October 12, 2016
ASSETS HELD AS SECURITY BY SARS WHEN A COMPANY IS BEING LIQUIDATED
November 14, 2016

Baie van ons kliënte is nie geregistreer as voorlopige belastingbetalers nie en dit word ook nie van hulle vereis nie. Hierdie nievoorlopige belastingbetalers moet egter kennis daarvan neem dat hul jaarlikse belastingopgawes (vir die aanslagjaar 2016 wat op 29 Februarie 2016 geëindig het) binnekort ingedien moet word, en nie eers op 31 Januarie 2017 soos wat die geval is vir natuurlike persoon belastingbetalers wat ook vir voorlopige belasting geregistreer is nie.

Alle maatskappye word outomaties vir voorlopige belasting geregistreer, dus is nievoorlopige belastingbetalers tipies individue wat min of geen inkomste verdien buiten hul salaris nie. Hierdie belastingbetalers moet dringend aan hul inkomstebelastingopgawes aandag gee ten einde die naderende sperdatum, 25 November 2016, te haal vir individue wat opgawes deur middel van die SAID se eFiling stelsel indien. (Daardie handjievol individue wat steeds hul opgawes per hand indien, moes dit reeds teen 23 September 2016 gedoen het.)

Die Government Gazette Nr. 40041 (gedateer 3 Junie 2016) identifiseer daardie persone van wie vereis word om jaarlikse belastingopgawes vir die 2016-aanslagjaar in te dien. Die primêre vrystelling van hierdie vereiste vir natuurlike persoon belastingpligtiges is indien die persoon slegs ‘n salaris van net een werkgewer vir die jaar verdien wat nie R350 000 oorskry nie, en wat inkomste van minder as R23 800 uit rente verdien het (of minder as R34 500 indien die persoon ouer as 65 jaar is). Indien die teendeel egter waar is, naamlik dat die persoon se inkomste uit salaris of rente hierdie bedrae oorskry, sal van hul vereis word om ‘n inkomstebelastingopgawe vir die 2016-aanslagjaar in te dien.

Die Government Gazette bepaal ook die datums waarteen die relevante persone hul opgawes moet indien. Voorlopige belastingbetalers ontvang jaarliks ‘n meer toegeeflike sperdatum waarteen hul inkomstebelastingopgawes ingedien moet word in vergelyking met nievoorlopige belastingbetalers. Dit beteken dat nievoorlopige belastingbetalers deeglik bewus moet wees van die datum waarteen hulle hul jaarlikse inkomstebelastingopgawes vir die 2016-belastingjaar moet indien.

Ons wil dus ons kliënte herinner aan hul indieningsverpligtinge teenoor die SAID. Ons kan gekontak word sodat ons die nodige inligting kan versamel om hul hiermee van hulp te wees. Versuim om opgawes betyds in te dien, mag tot boetes lei, sowel as rente wat in hul rekening by die SAID oploop. Administratiewe nienakomingsboetes sal spesifiek gehef word indien meer as een jaarlikse inkomstebelastingopgawe van ‘n persoon uitstaande is.

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X