CIPC

September 11, 2023

Alles wat u moet weet oor Voordelige Eienaarskap CIPC opgawes (“Beneficial Ownership”)

Wat is die wetlike vereistes? Op 29 Desember 2022 het die Suid-Afrikaanse regering die Wysigingswet op Algemene Wette (Anti-Money Laundering and Combating Terrorism Financing) 22 van […]
February 26, 2019

KORPORATIEWE BEHEER – FINANSIËLE JAAREINDE

Die finansiële jaar van ’n maatskappy staan bekend as die rekenkundige periode. Ingevolge artikel 27 van die Maatskappywet No. 71 van 2008 (“die Wet”), het elke […]
June 11, 2018

KORPORATIEWE BEHEER – NAAMSVERANDERINGE

Dit staan ʼn maatskappy of beslote korporasie vry om sy naam te verander indien verkies. Vir maatskappye sal die naamsverandering ʼn spesiale besluit tot gevolg hê […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X