Waarna om te kyk wanneer u ‘n BTW-faktuur indien

Section 42: Asset-for-share transactions
July 15, 2022
Die aanstelling van ‘n Eksekuteur
July 15, 2022

Alle belastingpligtiges wat deur ‘n BTW-verifikasie van SARS gegaan het, weet hoe frustrerend die vertragings op inset-BTW-terugbetalings kan wees wanneer ondersteunende dokumente nie aan die vereistes vir ‘n geldige belastingfaktuur voldoen nie. Hieronder herbesoek ons ‘n paar van die nodige sleutelelemente om behoorlike nakoming in hierdie verband te verseker.

Die BTW-wet identifiseer verskillende transaksies wat elkeen verskillende soorte belastingfakture vereis:

Indien die waarde meer as R5 000 (belasting ingesluit) is, moet ‘n volledige belastingfaktuur uitgereik word.

Indien die waarde meer as R50 is, maar minder as R5 000 (belasting ingesluit), kan ‘n verkorte belastingfaktuur uitgereik word, behalwe wanneer daardie lewering ‘n nul-koers lewering is.

As die waarde minder as R50 is, hoef ‘n belastingfaktuur nie uitgereik te word nie.

Volledige belastingfaktuur

‘n Volledige belastingfaktuur moet die volgende besonderhede bevat:

  • Die woorde “Belastingfaktuur” of “BTW-faktuur”;
  • Naam, adres en BTW-registrasienommer van die verskaffer;
  • Naam, adres en BTW-registrasienommer van die ontvanger 
  • Reeksnommer en datum van uitreiking die faktuur
  • Volledige en behoorlike beskrywing van die goedere en/of dienste;
  • Hoeveelheid of volume van goedere of dienste wat gelewer word;
  • Prys en BTW.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingsblad en moet nie as regs- of ander professionele advies gebruik of vertrou word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak altyd u adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies. Foute en weglatings behalwe (E&OE).

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X