Tyd vir indien van trust belastingopgawes

Nuwe verpligtinge van Trustees
June 27, 2023
Signs of a scam
July 25, 2023

Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SARS) het met wysigings sy vermoëns verbeter om die inligting oor trusts, hul voordelige eienaars, “diegene wat finansieel kan baat”, (ultimate beneficial owners) en verdelings wat gemaak en verklaar word aan begunstigdes, na te gaan en te kruisverwys.

SARS het onlangs belasting praktisyns en trustees in kennis gestel van veranderinge aan die Inkomstebelastingopgawe vir Trusts (ITR12T), wat bykomende vrae insluit wat voltooi moet word en verpligte stawende dokumente wat voortaan die opgawe moet vergesel.

Ingevolge die Inkomstebelastingwet moet alle trusts jaarliks ‘n belastingopgawe indien. Vanaf 23 Junie 2023 het dit verpligtend geword vir alle trusts om ook die trustakte en alle besluite en notules van vergaderings in te dien wanneer die jaarlikse belastingopgawe ingedien word.

Trustees wat nie vir voorlopige belasting geregistreer is nie het van 7 Julie 2023 tot 24 Oktober 2023 om hul opgawes in te dien. Trusts registreer as voorlopige belastingpligtiges het van 7 Julie 2023 tot 24 Januarie 2024 om hul opgawes te voltooi en in te dien.

Begunstigdes moet in dieselfde jaar van aanslag verdelings uit trusts van inkomste en kapitaalwins verklaar in hul persoonlike belasting opgawes. Verdelings uit trust moet gerugsteun word deur resolusies wat dit magtig. Soos reeds genoem moet hierdie resolusies en die trustakte tesame met die belasting opgawe ingedien word by SARS.

Daar word baie klem gelê op die verklaring van voordelige eienaarskap (ultimate beneficial owners) van trusts hoofsaaklik as gevolg van die kommer oor terrorisme finansiering en geldwassery.

Alle voordelige eienaars en “diegene wat finansieel kan baat” uit die opbrengs van die trust moet verklaar word. Belasting praktisyns en trustees moet kennis neem dat bygewerkte inligting oor voordelige eienaarskap ook deurlopend aan die Meester van die Hooggeregshof verskaf moet word.

SARS het toegang tot die Meester se databasis en sal enige verskille tussen die trust belastingopgawe en die Meester se data basis optel en nagaan. Trustees en belasting praktisyns wat onakkurate opgawes indien, kan persoonlik aanspreeklik gehou word. Dit is raadsaam en noodsaaklik dat trustees en belasting praktisyns die trustakte, besluite, notules van vergaderings en finansiële state op datum te hou.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingsblad en moet nie as regs- of ander professionele advies gebruik of vertrou word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak altyd u adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies. Foute en weglatings behalwe (E&OE).

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X