Toekoms van werk: Bou ´n volhoubare toekoms

Will you be receiving a VAT invoice this year?
July 7, 2021
Verkoop jy jou primêre woonhuis?
July 7, 2021

“Die grootste generasie jongmense in die geskiedenis staan op die punt om die wêreld te erf – en hulle moet ´n wêreldwye leer- en vaardigheidskrisis trotseer. Die privaat sektor moet met regerings saamwerk om die vaardigheidsgapings te verklein en jongmense die geleenthede te gee wat hulle nodig het om hul potensiaal te bereik. Die moontlikhede is eindeloos en die behoefte is dringend.”- Henrietta H. Fore, Uitvoerende Direkteur van die Verenigde Nasies se Kinderfonds (UNICEF)

Die versnelling van die toekoms van werk 

Soos wat volle industrieë aanpas by die ontwrigting van die pandemie sowel as die Vierde Industriële Revolusie, ondergaan die meeste beroepe ´n fundamentele transformasie. Verskeie mega-neigings is besig om die toekoms van werk te verander, soos mobiliteit, globalisering, demografiese veranderings, multidimensionele loopbane, gevorderde tegnologie en die groeiende vaardigheidsgaping. Sommige werke loop gevaar om oorbodig te raak terwyl ander floreer, maar die meeste van die veranderings behels die verskuiwing in vaardighede wat nodig is om die werk te kan doen. Die versnelling van werkneigings – as gevolg van die Covid-19-pandemie – wat eers oor ´n paar jaar gevoel sou word, beteken dat beide werknemers en werkgewers nou ontwrig word deur meer afstandwerk, meer virtuele vergaderings en ´n groter aanvaarding van outomatisering. Navorsing van die McKinsey Global Institute dui daarop dat 17 miljoen werknemers in die VSA alleen teen 2030 van beroep sal moet verander. Ten spy te van die ontwrigting, het die pandemie mense ´n groter waardering gegee vir die feit dat mense en tegnologie saam baie sterker is.

In die jongste PSG Think Big-webinaar het Bruce Whitfield met Stafford Masie, voormalige hoofbestuurder van Google Suid-Afrika, gesels oor die onderwerp “Die toekoms van afstandwerk”. Volgens Masie is die belangrikste nie om tegnologie self te verstaan nie, maar om menslikheid te verstaan. “Mense is nou belangriker as ooit tevore. Mens-masjien-simbiose is die grootste geskenk wat ons ontvang het – dit is ´n superkrag!”

Opskerping en uitbreiding van vaardighede is noodsaaklik vir ´n nuwe wêreld

Dit is nou belangriker as ooit tevore dat mense hul vermoëns en geskiktheid vir werk uitbrei sodat hulle ten volle kan deelneem aan ´n snelveranderende ekonomie. Die huidige tegnologierevolusie gaan nie geduldig wag terwyl die volgende generasie se werksmag beter toegerus word nie. Daarom is dit belangrik dat besighede ´n aktiewe rol speel om hul huidige werksmag deur heropleiding te ondersteun. Belangriker nog, is dat werknemers self ´n proaktiewe benadering moet volg tot hul eie lewenslange leerondervinding. Besigheids- en bedryfsamewerking binne hul sektore moet op ´n groter skaal plaasvind om ´n groter poel vaardige talent te skep. Daar sal van die werksmag van die toekoms verwag word om vinnig nuwe vaardighede aan te leer en op te knap. Die kern van hierdie opskerping en uitbreiding van vaardighede is die potensiaal om ekonomiese groei aan te spoor en mense die middele te gee wat hulle nodig het om hul potensiaal te bereik.

Bron: Data-ontleding deur PwC, Desember 2020

Die vaardighede wat nodig is om die toekoms van werk te oorleef 

Spring vorentoe na 2042: Jou 4-jarige is 25 en het ´n werk nodig. Afgesien van die feit dat alle kinders saam met skryf- en leesvaardighede ´n goeie kennis moet hê van wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde, sê Steven Paine1 dat werkgewers in alle beroepe verkies om werknemers te hê wat weet hoe om probleme op te los, kreatief kan dink, kan saamwerk en goed kan kommunikeer. Verder sê hy dit gaan oor hoe ons kinders onderrig, en nie wat ons onderrig nie. Hulle moet dieper lesse leer deur projekgebaseerde werk te doen sodat hulle nie die feite vergeet as die toets verby is nie. GetSmarter se navorsing het ook bevind dat hoewel tegnologiese vooruitgang tot die revolusie aanleiding gee, die vaardighede wat regtig belangrik is, kognitiewe en interpersoonlike vaardighede is wat jy maklik van een rol na ´n ander kan oordra.

Hoe om ´n volhoubare toekoms te bou 

Navorsing toon dat Suid-Afrika die potensiaal het om tot 4.5 miljoen nuwe poste oor baie sektore heen te skep, deur middel van produktiwiteitsverbeterings, beleidsimplementering en die tegnologiese evolusie. Om hierdie doelwit te bereik, sal ons kollektiewe verantwoordelikheid moet aanvaar, die geleenthede moet aangryp wat deur tegnologie geskep word, en op die opskerping en uitbreiding van vaardighede moet fokus.

Individue moet Besighede moet Die regering moet
Betrokke raak by lewenslange leer veranderings wanneer dit gebeur Hul indiensnemings¬prosesse heroorweeg

 

Digitalisering aangryp

 

Begin met die uitbreiding en aanvulling van vaardighede

 

Werksmagbeplanning en heropleiding opgradeer

 

In mensekapitaal en spesifiek in die uitbreiding van vaardighede belê
´n Uiteenlopende reeks vaardighede nastreef

 

 

 

Nuwe werkwyses aanvaar.

 

 

 

Die impak van outomatisering op poste versag deur voorbereiding vir en die beperking van ontwrigting en werkloosheid vir soveel mense as moontlik
Hul eie kreatiewe vermoë uitbou. Op groter werkskepping fokus.

 

Bron: McKinsey, The future of work in South Africa

Bronne:

PSG – Big Picture Insight

Navorsing gedoen deur Abigail Munsami, Bestuurder: Regulatoriese Sake
1Ed.D., president of the educational advocacy group Partnership for 21st Century Skills

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X