TIEN WENKE VIR KLEINSAKE-EIENAARS TYDENS MOEILIKE FINANSIËLE TYE

5 COMMON SMALL BUSINESS MONEY MISTAKES
July 5, 2017
BOEDELBEPLANNING VIR JONG VOLWASSENES
August 17, 2017

Wanneer die ekonomie stadig is, sukkel kleinsake-eienaars om te oorleef, baie vir die eerste keer. Finansiële probleme verbruik waardevolle tyd- en sakebronne, maar moet proaktief hanteer word. Maak ook gebruik van jou finansiële adviseur of jou bankier; hulle het die kundigheid en kennis van jou besigheid en die finansiële welsyn daarvan.

  1. In moeilike tye is kontant koning. Kyk noukeurig na elke aankoop wat jy moet maak, en besluit of dit die geld werd is. Sal die produk genoeg geld genereer om homself af te betaal? Indien nie, moet dit nie koop nie.
  1. Laat jou begroting die weg wys. Sonder ’n begroting, sal jy dit moeilik vind om moeilike finansiële tye te hanteer. Pas jou begroting gereeld aan en doen dieselfde met jou persoonlike uitgawes. As jy nie jou uitgawes dophou nie, sal al jou kontant in ’n bodemlose put verdwyn.
  1. Kyk objektief na jou besigheid se finansiële posisie en prestasie. Kry jy maksimum opbrengste uit jou beleggings? Kan jy dié verkoop wat nie geld genereer nie? Wanneer tye moeilik is, is oorlewing die enigste doelwit.
  1. Ondersoek hoe jou skuld gestruktureer is. As jy ’n wanbalans tussen kort- en langtermynskuld het, moet jy jou langtermynskuld herstruktureer sodat jy die korttermynskuld oor ’n langer tydperk kan afbetaal. Wees versigtig om nie ’n lening teen langtermynbates uit te neem nie, behalwe as jy ’n kritiese behoefte aan geld het.
  1. Berei voor vir jou ontmoeting met jou bankier. Maak seker dat jy alle kontantvloei, balansstate en inventarisse byderhand het vir jou bankier; dit sal jou hersieningstyd meer produktief maak. Skryf enige idees oor jou finansiële posisie neer en bespreek dit met jou bankier.
  1. Vra jou bankier oor gewaarborgde leningsprogramme. Jou bankier kan jou besigheidskuld oor ’n langer tydperk herstruktureer as jy ’n kredietwaarborg op jou lening aan die bank kan verseker. As jou besigheid in ’n kwalifiserende landelike gebied geleë is, kan jy kwalifiseer vir ’n gewaarborgde lening. Vra jou bankier oor enige bykomende hulpbronne wat vir jou besigheid van nut kan wees.
  1. Hersien jou versekeringsdekking. Verhoog jou aftrekkings en jou premie sal afneem. Items wat lae-risiko of verouderd is, moet van jou inventarislys verwyder word.
  1. Ondersoek jou lewensversekeringspolisse. Sommige hele lewensbeleide maak voorsienings, wat jou in staat stel om teen die kontant afkoopwaarde teen baie lae tariewe te leen, of jy kan die koste van die premies van die kontant afkoopwaarde aftrek. Bepaal of jou lewensversekering die geld werd is, en of jy nie teen ’n laer koste kan klaarkom nie. Maak seker dat alle sleutelpersoneel in jou maatskappy lewensversekering het, sodat besigheid kan voortgaan in die afwesigheid van enige van die sleutelspelers.
  1. Hanteer finansiële probleme onmiddellik. Hanteer ’n finansiële probleem sodra dit ontstaan. Hou jou bankier op hoogte van enige probleme en maak hom deel van jou binnekring van vertrouelinge. Gebruik jou span as ’n klankbord om finansiële probleme te bespreek en om oplossings te kry deur middel van dinkskrums.
  1. Kry perspektief. Soms moet jy van jou werk afstand neem om die probleme op te los. Neem ’n naweek af of gaan kyk ’n fliek. Wat jy ook al doen, laat jou bekommernisse vir ’n kort rukkie agter en fokus op iets anders – dit sal jou en jou besigheid baie sterker maak.

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X