Uitgawes

February 27, 2023

Belasting op huurinkomste

Wat is huurinkomste? Indien ‘n individu ‘n eiendom verhuur (gewoonlik residensiële akkommodasie) en huurinkomste daarvoor ontvang, sal die bedrag ontvang onderhewig wees aan inkomstebelasting. Residensiële akkommodasie […]
February 16, 2018

DIE EIS VAN BTW-INSET OP “PRE-ONDERNEMING” UITGAWES

Kragtens artikel 17 van die Wet op Belasting op Toegevoegde Waarde, 89 van 1991, is ’n geregistreerde BTW-ondernemer daarop geregtig om enige BTW-bedrae wat betaal is […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X