Gemeenregtelike

January 24, 2017

BTW EN GEMEENREGTELIKE DIEFSTAL

‘n Onlangse beslissing het belangstelling gewek in die kwessie of belastingbetalers wat in gebreke bly om die korrekte bedrag aan BTW oor te betaal, bo en […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X