Artikel 7C

July 29, 2019

ARTIKEL 7C: WAAROOR GAAN DIT ALLES?

Artikel 7C van die Wet op Inkomstebelasting, No. 58 van 1962 (die Wet) is uitgevaardig met ingang van 1 Maart 2017. Dit dien as ‘n teenvermydingsmaatreël […]