SARS het toegang tot jou bankrekening

Share Disposals: Calculating SARS’s slice
May 8, 2024
Do Actions Speak Louder Than Words in the Business World?
May 8, 2024

Verskille tussen verklarings in jou finansiële state/belasting opgawe en deposito’s op jou bankrekening  kan addisionele belasting en boetes tot gevolg hê.

Deur sy inkomste-invorderings instrumente op te skerp, het die SARS in die laaste tyd vereis dat verskeie belastingbetalers moet verduidelik waarom die inkomste wat in hul inkomstebelastingopgawe en finansiële state verklaar is, nie ooreenstem met die deposito’s wat in hul bankrekeninge weerspieël is nie.

Onbevredigende antwoorde lei daartoe dat beraamde of bykomende aanslae en stewige boetes opgelê word.

Indien ‘n belastingbetaler R1 miljoen verklaar het, maar die deposito’s dui op ‘n inkomste van R2 miljoen, moet hulle verduidelik waarom SARS nie ‘n bykomende aanslag moet uitreik om die “onverklaarde inkomste” te belas nie.

SARS maak staat op verbeterde kapasiteit en het sedert 2012 toegang tot belastingbetalers se inligting van derdeparty-data verskaffers soos banke en ander finansiële instellings. SARS het die afgelope tyd hul kapasiteit en stelsels verbeter om hierdie data baie doeltreffender te verwerk. Daarom sien ons nou ‘n toenemende benutting van die derdeparty data om inligting te verifieer wat verklaar word in verhouding met wat van derdeparty-diensverskaffers ontvang word.

Belastingbetalers moet besef dat SARS voortdurend op soek is na nuwe, beter en doeltreffender maniere om ‘n volledige oorsig van belastingbetalers se sake te verkry. Dit sluit in ‘n hersiening van bewegings in hul bankrekeninge, hul wêreldwye inkomste en ander bates in of buite SA.

SARS verwag van ‘n belastingbetaler om bedrae op ‘n lyn-vir-lyn basis te versoen en op ‘n lyn-vir-lyn basis – met bewyse – te verduidelik waarom ‘n bepaalde deposito nie by hul bruto inkomste ingesluit moet word nie.

Belastingbetalers moet ook daarop let dat indien SARS ‘n beraamde aanslag uitreik, hulle nie beswaar teen die aanslag sal kan aanteken nie. Dit beteken hulle kan nie binne die wet redes vir die aanslag aanvra nie, en hulle kan ook nie binne die wet vra dat betaling van die dikwels oorstateerde aanslag opgeskort word hangende ’n beswaar teen hierdie aanslag nie. Indien ‘n belastingbetaler ‘n beraamde aanslag ontvang, sal hulle eers beswaar kan aanteken sodra die relevante ondersteunende inligting ingedien is.

Verwerk en saamgestel uit ‘n Moneyweb artikel van 18 April 2024 geskryf deur Amanda Visser.

 Alhoewel alle redelike pogings aangewend word om die akkuraatheid en deeglikheid van die inhoud van hierdie publikasie te verseker, sal nie die skrywers van die artikels of die uitgewer enige verantwoordelikheid dra vir die gevolge van enige aksies gebaseer op inligting of aanbevelings hierin vervat nie. Ons materiaal is vir inligtingsdoeleindes.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X