ONGEVALLE KOMMISSARIS OPGAWE

Hello world!
May 22, 2015
2015 INKOMSTEBELASTINGOPGAWE – IT12 VIR INDIVIDUE
July 14, 2015

Die sperdatum vir die indiening van die Ongevalle Kommissaris opgawe (Return of Earnings) is 31/05/2015.

Die tariewe word bepaal deur die sektor waarin u besigheid sake doen. Dit is belangrik om te kontroleer of daar op die Ongevalle aanslag die korrekte tarief volgens u sektor gebruik is.

Maak ook seker dat die salarisse wat opgegee word op die opgawe korrek bereken is. Daar is `n maksimum bedrag wat as plafon per werknemer gebruik moet word. Indien ‘n werknemer meer as R 332,479 vir die jaar verdien het, moet dit as plafon-verdienste vir daardie werknemer gebruik word.

Indien ‘n onderneming nie op datum is met die Ongevalle Kommissaris nie sal daar geen “Letter of Good Standing” uitgereik word nie.

Wat is nodig om die OK opgawe te kan voltooi?

  • Totale Salarisse en Lone betaal vir die tydperk 01/03/2014 – 28/02/2015
  • Verwagte Salarisse en Lone wat betaal gaan word vir die tydperk
    01/03/2015 – 28/02/2016 (Indien ‘n werknemer meer as R 355,752 vir die jaar verdien het, moet dit as plafon verdienste vir daardie werknemer gebruik word.)
  • Let ook asb op dat direkteursvergoeding en Lede vergoeding apart getoon moet word.

Indien ons u van hulp kan wees in die verband is u welkom om met die bestuurder verantwoordelik vir u sake te kontak by 054-3324585 of ‘n epos te stuur aan info@dtvdh.co.za .

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X