Nuwe verpligtinge van Trustees

Ways to navigate an interest rate hike in South Africa: The power of expert advice
June 22, 2023
Tyd vir indien van trust belastingopgawes
July 25, 2023

Close-up hand asia people woman fill rent loan form write legal debt letter at lawyer home office. Happy female life buy or sell new house deal from real estate sale agent. Tax advice talk and smile.

Die Suid-Afrikaanse landskap ontwikkel voortdurend, gedryf deur veranderende regulasies sowel as opkomende tendense. Onlangse wysigings aan die FICA Wet (“FICA”) het nuwe verpligtinge teweeggebring waarvan trustees, bewus moet wees. Die veranderinge aan FICA (definiëring van verantwoordbare instellings), effektief vanaf 19 Desember 2022, het ten doel om nakoming te verbeter en geldwassery en die finansiering van terrorisme te bekamp.

Ingevolge die wysigings is trustees van trusts binne die betekenis van die Wet op die Beheer van Trustgoed (“Trust wet”) nou ‘n verantwoordbare instelling ingevolge Bylae 1 tot FICA.

Die FIC het op 15 Desember 2022 konsep PCC 6A uitgereik (“Draft PCC”) waarin verduidelik word wat ‘n trust- en maatskappy diensverskaffer (“TCSP”) sou uitmaak. Volgens die konsep PCC “besigheid”, soos gebruik in Bylae 1 tot FICA, is dié van ‘n kommersiële aktiwiteit of instelling, in teenstelling met ‘n liefdadigheid onderneming of regeringsinstelling. Dit volg dat persone wat aangestel word as die verskaffing van TCSP-funksies op ‘n “af en toe basis”, of wat hierdie funksie in ‘n persoonlike hoedanigheid verrig, in teenstelling daarmee om dit op ‘n kommersiële basis as ‘n gereelde kenmerk van hul besigheid vir kliënte te doen, nie as ‘n TCSP geregistreer hoef te word nie en nie verantwoordbare instellings sou uitmaak nie.

FICA plaas verskeie verpligtinge op verantwoordbare instellings, soos TCSP’s. Dit sluit in die verpligting om:

 1. Registreer as ‘n verantwoordbare instelling by die FIC;
 2. ‘n Risikobestuur- en Nakomings program te formuleer en te implementeer;
 3. Werknemers op te lei;
 4. Nuwe kliënte te identifiseer en te verifieer;
 5. Deurlopende omsigtigheid ondersoek ten opsigte van bestaande kliënte e doen;
 6. Rekord te hou van die identiteit van kliënte
 7. Verantwoordelikheid om sekere transaksies aan die FIC te rapporteer.

Daar is geen grasietydperk vir nakoming nie. Nie-nakoming van FICA kan lei tot stewige boetes, insluitend gevangenisstraf vir ‘n tydperk van hoogstens 15 jaar of ‘n boete van hoogstens ZAR100 miljoen.

Benewens die wysigings aan FICA, het die Anti-geldwassery en die Bestryding van Terrorisme finansiering- en die Trust wet gewysig.

Die wysigings aan die Trust wet, wat op 1 April 2023 in werking tree, sluit nou die volgende vereistes vir trustees in:

 1. Die uiteindelike begunstigdes (eienaars) van die trust te bepaal en aan te teken;
 2. Rekord te hou van die voorgeskrewe inligting met betrekking tot die uiteindelike begunstigdes (eienaars) van die trust; en
 3. Indien van ‘n register van die voorgeskrewe inligting oor die uiteindelike begunstigdes (eienaars) van die trust by die Meesterskantoor.
 4. Instandhouding van ‘n register wat inligting bevat met betrekking tot uiteindelike begunstigdes (eienaars) van trusts deur die Meester

Trustees moet versigtig wees om hul regulatoriese verantwoordelikhede te verstaan en na te kom om te verseker dat FICA, sy RMCP en die Trust wet nagekom word.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingsblad en moet nie as regs- of ander professionele advies gebruik of vertrou word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak altyd u adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies. Foute en weglatings behalwe (E&OE).

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X