Kry hierdie verkeerd en jou geliefdes mag dalk in die hof beland

What Happens When Debt is Waived?
November 26, 2020
Die Praktiese Implikasies van die POPI-wet wat jy dalk nog nie oorweeg het nie
November 26, 2020

Ek het instruksie aan my prokureur gegee om ’n testament vir my voor te berei aangesien my mees onlangse testament nie meer my wense weerspieël nie. My prokureur het die testament aan my gestuur met duidelike instruksies rakende hoe die testament onderteken moet word. Ek het my bure gevra om op te tree en te teken as getuies. My bure het die testament op al die bladsye onderteken en vertrek voordat ek self die testament op al die bladsye kon onderteken. Ek is nou bekommerd oor die geldigheid van my testament sienend die e-pos van my prokureur duidelik aandui dat ek die testament in die teenwoordigheid van twee getuies moet teken. Is my testament steeds geldig?

Die formaliteite vir die geldige uitvoering van ’n testament word in die Wet op Testamente uiteengesit. Artikel 2 van die Wet op Testamente, Wet 7 van 1953, maak dit duidelik dat geen testament geldig sal wees tensy die testament aan die einde daarvan deur die testateur onderteken is en sodanige handtekening gemaak word in die teenwoordigheid van twee of meer bekwame getuies nie. Die getuies moet terselfdertyd ook hul handtekeninge in mekaar se teenwoordigheid en die teenwoordigheid van die testateur maak. Vir ’n testament om geldig te wees, moet dit dus onderteken word in die fisiese teenwoordigheid van die twee getuies.

Die twee getuies het jou testament in die teenwoordigheid van mekaar onderteken, maar nie in jou teenwoordigheid nie. ’n Soortgelyke stel feite het voortgekom in ’n hofsaak wat deur die Gautengse plaaslike afdeling van die Hooggeregshof aangehoor is. In hierdie saak het die twee dogters van die oorledene, wat ingevolge hul pa se testament hul erfenis verloor het, beweer dat dit nooit hul pa se voorneme was vir sy veel jonger minnaar om sy totale boedel te erf nie. Die testateur was 85 jaar oud ten tyde van sy dood en het vir agt jaar saam met die vrou gewoon wat 38 jaar sy junior was.

Die oorledene het twee testamente gedurende sy leeftyd onderteken. Een op 6 November 2011 (“die 2011 Testament”) en ’n ander op 7 Januarie 2014 (“die 2014 Testament”). Die 2014 Testament is kort voor sy dood onderteken en het die grootste deel van sy boedel aan sy veel jonger minnaar verlaat.

Een van die getuies wat geroep is om in die hof te getuig, was ’n getuie van die 2014 Testament. Haar getuienis het gefokus op die omstandighede rondom die ondertekening van die 2014 Testament. Sy het getuig dat sy en haar man die oorledene in die straat ontmoet het en na ’n sosiale gesprek gehoor dat die oorledene op pad was na die polisiekantoor om ’n testament te onderteken. Sy en haar man is toe gevra of hulle die oorledene sou vergesel om die testament as getuies te onderteken. Hulle was verseker dat die proses nie lank sal neem nie en het ingestem om te help.

Sy en haar man het die testament onderteken en dadelik vertrek voordat sy kon sien hoe die oorledene die testament onderteken. Dus was die 2014 Testament nie deur die oorledene in hul teenwoordigheid onderteken nie, al weerspieël dit hul onderskeie handtekeninge as getuies.

Die getuienis wat gesamentlik beoordeel is, het vasgestel dat die oorledene beide die 2011 Testament onderteken en die 2014 Testament onderteken het. Die 2014 Testament is egter deur die oorledene onderteken nadat die twee getuies reeds vertrek het en is dus in hul afwesigheid onderteken.

Die hof het ingevolge Artikel 2 van die Wet op Testamente gevind dat ’n testament nie geldig is nie tensy die handtekening wat deur die testateur gemaak word in die teenwoordigheid van twee of meer bevoegde getuies wat terselfdertyd teenwoordig is. Die hof het bevestig dat hierdie vereiste verpligtend is en dat ’n testament nie geldig is as dit nie aan dié statutêre vereiste formaliteit voldoen nie.

Die hof het dus bevind dat die 2014 Testament ongeldig is en aangesien daar geen bewyse was dat daar enige onreëlmatigheid in die uitvoering van die 2011 Testament was nie, is die 2011 Testament as die finale testament van die oorledene verklaar.

Hierdie uitspraak van die Hooggeregshof beklemtoon weereens die belangrikheid daarvan om aan die Wet op Testamente te voldoen. Jou testament is dus ongeldig en dit is raadsaam vir jou om die testament weer te druk en dit te onderteken in die teenwoordigheid van twee bevoegde getuies of, selfs beter, om ’n afspraak met jou prokureur te maak om die testament by hul kantore te onderteken.

Bronne lys:

  • Twine en Ander v Naidoo en Ander [2017] ZAGPJHC 288; [2018] 1 All SA 297 (GJ)
  • Die Wet op Testamente, Wet 7 van 1953

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies gebruik word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings, of vir enige verlies of skade wat spruit uit die vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak altyd u adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies. Foute en weglatings is uitgesonder (E&OE).

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X