Hou op om verskonings te aanvaar, begin resultate sien

Beskerm jou huis teen brande
May 18, 2021
Here are some ways to save time in the working day
June 14, 2021

Niemand is lief vir verskonings nie. Dit is selfs erger wanneer dit blatant voor die hand liggend is dat die taak wat jy toegewys het aan een van jou werknemers heeltemal oor die hoof gesien, of nie geprioritiseer is nie en oorgelaat word tot die laaste minuut, wat veroorsaak dat dit ‘n probleem word of kliënte ontevredenheid veroorsaak.

Wat is ‘n verskonings kultuur en hoekom ontwikkel dit?

‘n Verskoning kultuur, in sy mees basiese vorm, is wanneer ‘n maatskappy kultuur gevestig het waarin verskonings die rede is waarom dinge verkeerd gaan. Hierdie verskonings word regdeur die organisasie gebruik omdat daar geen strukture in plek is om die verskonings te hanteer en bestuur nie en te verhoed dat hulle weer gebeur nie.

Die grootste rede vir die ontwikkeling van ‘n verskonings kultuur word dikwels gevind in die manier waarop hierdie verskonings gekonfronteer en bestuur word. As jy besef dat daar ‘n verskoning kultuur ontwikkel of reeds gewortel is in jou maatskappy kultuur, het jy ‘n stap-vir-stap benadering nodig om die bestaande probleem aan te spreek en ‘n nuwe kultuur te vestig waar mense aanspreeklik gehou vir die dinge wat verkeerd gaan.

Stap 1: Hou op om verskonings te aanvaar

Baie verskoning kulture kan gestop word by hierdie eerste stap. Om van ‘n verskonings kultuur te praat, is om te sê dat verskonings manifesteer in die manier waarop mense optree. Die verandering van die gedrag begin met ‘n verandering in benadering tot die manier waarop jy die probleem hanteer wat die gedrag inisieer het.

Te veel bestuurders en sake-eienaars sê, “Dit is oukei” te maklik in die hoop dat die volgende keer beter sal wees en dat die werknemer dit op hulself sal neem om die volgende keer beter te doen. Hierdie toevallige benadering sal nie lei tot ‘n produktiewe, bestendige arbeidsmag nie, maar eerder die idee kweek dat enige tekortkominge oorgesien sal word.

Stap 2: Definieer die probleem

Voordat jy die verskoning aan spreek, wees duidelik oor wat die probleem is. Gebruik eenvoudige, direkte taal, soos “Jy het die sperdatum met ‘n dag gemis”, “Jou verslag het ‘n paar sleutel besonderhede ontbreek”, of “Die kliënt het weggestap en gevoel asof daar nie na hulle geluister is nie”. Wees duidelik oor wat verkeerd gegaan het.

Stap 3: Verklaar jou teleurstelling

Jy moet ‘n sterk en duidelike standpunt inneem teenoor herhaalde verskonings. Dit is die beste om verskonings aan te spreek op ‘n manier wat nie die werknemer aanval. In plaas daarvan, kan die eenvoudige uitdrukking van jou afkeur en teleurstelling ‘n ver pad gaan om jou werknemer te laat weet dat hul optrede jou ontstel het.

Stap 4: Verduidelik die gevolge

Gewoonlik word verskonings gebruik in gevalle waar werknemers nie weet hoe hul optrede ander, of die besigheid raak nie. Deur die gevolge van hul optrede te verduidelik, kan jy hulle wys dat hul verskoning hulle nie net as ‘n individuele werknemer raak nie, maar ook die kollektiewe groep en die besigheid raak. Sodra hulle verstaan dat hul optrede gelei het tot ‘n verlies vir die besigheid of ander  prosesse onder druk geplaas het, sal hulle meer bereid wees om hul gedrag en optrede vorentoe reg te stel.

Stap 5: Vra die nodige vrae

Moenie bang wees om vrae rondom die kwessie op hande te vra nie. As ‘n werknemer byvoorbeeld sê dat hulle nie genoeg tyd gehad het om hul taak te voltooi nie, vra hulle wanneer hulle begin het, hoe hulle hul tyd geprioritiseer het, ens.

Wat jy kan vind, meer dikwels as nie, is dat die verskoning kom as gevolg van ‘n reaktiewe, eerder as pro-aktiewe, benadering tot probleem oplossing. Deur die maniere waarop die werknemer anders kon optree uit te wys, wys jy hulle indirek ook dat hul verskoning ongeldig is en dat hulle die middele het om in die toekoms anders op te tree.

Stap 6: Definieer jou toekomstige verwagtinge

Wanneer jy maniere geïdentifiseer het waarop die probleem in die toekoms vermy kan word, maak seker dat jy duidelike verwagtinge stel. As die verskoning as gevolg van iets soos swak tyd bestuur is, maak seker dat hulle die gereedskap het en aanmoediging gee word om hul tyd beter te gebruik in die toekoms.

Sodra jy die werknemer laat verstaan wat jy verwag, sal hul meer bereid wees om iets te hanteer wat later voorval. Jy sal begin om ‘n kultuur te vestig waar verwagtinge gestel en nagekom word, en waar verskonings nie geduld word nie.

Stap 7: Monitor die situasie en neem regstellende aksie indien nodig

Een verskoning kan maklik bestuur word, maar wanneer ‘n verskoning weer voorkom, sal dit vir jou nodig wees om te besluit of die benadering tot die verskoning eskaleer moet word of om verder te ondersoek in te stel en al die besonderhede te evalueer. Dit kan ongemaklik wees, maar dis nodig om vas te stel of ‘n verskoning deel is van ‘n swak houding, swak tyd bestuur is, of dit deel is van ‘n groter probleem.

Dit is die beste om nie altyd aan te neem dat die werknemer verkeerd is wanneer hulle ‘n verskoning gebruik nie. In plaas daarvan, werk met sorg deur die probleem en stel enige werklike probleme reg. Herhalende verskonings kan ‘n teken van groter kwessies in jou onderneming wees.

Om op te som, die eindresultaat

Aan die einde van die dag moet verstaan word dat ‘n verskonings kultuur nie goed is vir enige iemand en onderneming nie en veral nie vir produktiwiteit of winsgewendheid nie.

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X