HOE U BELASTING OP SKOOLGELD KAN BESPAAR

BOERDERYBEDRYWIGHEDE: BELASTINGIMPLIKASIES
January 23, 2020
TIME VALUE OF MONEY – HISTORICAL TAX RATES
February 18, 2020

In ons trae ekonomiese omgewing – met nominale salarisverhogings en toenemende werksverliese – is die meeste Suid-Afrikaners op soek na maniere om hul uitgawes en hul belastinglas te verminder. Een so ’n metode is die belastingverligting wat ingevolge Artikel 10(1)(q) van die Inkomstebelastingwet aan werknemers voorsien word.

Die norm is dat werknemers hul inkomste na LBS, WVF en ander aftrekkings moet ontvang en daarna hul kinders se skoolgeld van hul netto-inkomste moet betaal. Ingevolge Artikel 10(1)(q) van die Inkomstebelastingwet is die werkgewers egter geregtig om ’n gedeelte van hul werknemers se vergoeding in die vorm van ’n studiebeurs of beurs te herlei – waardeur die belastingaanspreeklikheid van die werknemer effektief verminder word.

Ten einde ’n aftrekking ingevolge Artikel 10(1)(q) toe te pas, moet die volgende vereistes ingevolge die studiebeurs of beurs nagekom word:

  • Die studiebeurs of beurs moet werklik betaal word;
  • Dit moet toegestaan ​​word om ’n persoon in staat te stel om te studeer; en
  • Die student of leerder moet aan ’n erkende opvoedkundige of navorsingsinstansie studeer.

Dit is belangrik om daarop te let dat die bruto vergoedings drempel vir ’n werknemer om te kwalifiseer R600 000 per jaar is. Diegene wat meer as hierdie drempel verdien, kwalifiseer nie vir die vrystelling nie. Die huidige vrystellingsdrempel vir hierdie voordeel is:

  • Graad R tot Graad 12 of NKR vlak 1 – 4: R20 000 per jaar per kind
  • NKR vlak 5 – 10: R60 000 per jaar per kind

Indien die skoolgeld van die werknemer meer is as die drempels, word die belastingvrystelling op die drempel beperk. Byvoorbeeld, as die skoolgeld R26 000 per jaar beloop, kwalifiseer R20 000 vir die belastingvrystelling en die oorblywende R6 000 word as ’n byvoordeel belas. Aangesien hierdie vrystellings per kind van toepassing is, kan die belasting besparing aansienlik groter word as u meer as een kind op skool het.

Gevallestudie 1:

As voorbeeld, verdien Jan ’n bruto maandelikse inkomste van R15 000, of R180 000 vir die belastingjaar. Hy het een kind op skool waarvan die skoolgeld R18 000 per jaar beloop. Deur die herstrukturering van sy salaris ingevolge Artikel 10(1)(q), sou die belasting aftrekking vir hom ’n nabelaste bedrag van R3 404,64 in die belastingjaar bied. Dit word soos volg bereken:

Gevallestudie 1:
Voor aftrekking ingevolge Artikel 10(1)(q) Na aftrekking ingevolge Artikel 10(1)(q)
Jaarlikse bruto salaris R180 000,00 R162 000,00
Skool beurs n.v.t. R18 000,00
Totale vergoeding R180 000,00 R180 000,00
Minus: Beurs vrystelling n.v.t. -R18 000,00
Belasbare inkomste R180 000,00 R162 000,00
LBS op belasbare inkomste -R18 180,00 -R14 940,00
WVF -R1 784,64 -R1 620,00
Netto-inkomste R160 035,36 R145 440,00
Skool fooie per jaar -R18 000,00 via beurs betaal
Saldo R142 035,36 R145 440,00
Besparing R3 404,64

Gevallestudie 2:

Om die bogenoemde te demonstreer, aanvaar ons dat Sannie ’n bruto maandelikse inkomste van R40 000 verdien, altesaam R480 000 vir die belastingjaar. Sy het drie kinders wie se skoolgeld elk R20 000 per jaar beloop, altesaam R60 000 per jaar. As Sannie en haar werkgewer van die aftrekking bevat in Artikel 10(1)(q) gebruik maak, sal sy R21 435,50 in jaarlikse belasting gelde spaar.

Gevallestudie 2:
Voor aftrekking ingevolge Artikel 10(1)(q) Na aftrekking ingevolge Artikel 10(1)(q)
Jaarlikse bruto salaris R480 000,00 R420 000,00
Skool beurs n.v.t. R60 000,00
Totale vergoeding R480 000,00 R480 000,00
Minus: Beurs vrystelling n.v.t. -R60 000,00
Belasbare inkomste R480 000,00 R420 000,00
LBS op belasbare inkomste -R106 455,00 -R85 019,50
WVF -R1 784,64 -R1 784,64
Netto-inkomste R371 760,36 R333 195,86
Skool fooie per jaar -R60 000,00 via beurs betaal
Saldo R311 760,36 R333 195,86
Besparing R21 435,50

U sal daarop let dat Sannie se bruto vergoeding onveranderd bly; haar vergoeding sluit egter nou die toekenning van beurse in as ’n belastingvrystelling, en as gevolg daarvan betaal sy ‘n laer bedrag op belasting. Die werkgewer sal ook ’n belastingvoordeel ontvang omdat die aanspreeklikheid vir SDL (Vaardigheidsontwikkeling Heffing) op die vrystellings gedeelte wegval. Sannie en haar werkgewer sal dus baat vind by ’n verminderde belastingaanspreeklikheid.

Hierdie artikel is ’n algemene inligtingsblad en moenie as professionele advies gebruik of vertrou word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings, of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Behoudens foute en weglatings (BFW).

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X