Hoe om die indien van jou Belastingopgawe makliker te maak.

2024’s Top Risks for Corporate Leaders Business
March 11, 2024
Understanding Mortgage Bond Cancellation: Key Steps and Considerations
April 2, 2024

Papierwerk

Die meeste van ons haat papierwerk, en gevolglik los ons dit totdat daar ‘n krisis is— soos wanneer die SAID vir jou een van daardie “dien asseblief ondersteunende dokumentasie”-briewe stuur.

Aangesien die SAID van jou vereis om sodanige dokumentasie vir vyf jaar te hou nadat jou opgawe ingedien is, is dit ‘n goeie idee om ‘n liassering stelsel te begin waar jy hierdie dokumente jaar-vir-jaar kan bewaar.

Aangesien dit 2024 is, is dit tyd dat u hierdie rekords elektronies begin hou. Die maklikste manier om ‘n elektroniese liassering stelsel te begin, is om ‘n lêer vir elke jaar te skep onder ‘n hoof lêer gemerk ‘Belasting’.

Rekords wat jy moet hou sluit in IRP5- en IT3-sertifikate, mediese uitgawes, bydraes tot aftreefondse en enige ander relevante bewyse waarop jy moontlik ‘n aftrekking geëis het (bv. uitgawes teen huur eiendom, goedgekeurde skenkings, ens.) —waarvan baie waarskynlik per e-pos aan u gestuur is.

Stawing van reiskoste

Belastingbetalers wat sakereise wil aftrek, moet nou al ‘n aantal jare ‘n logboek hou.

Logboeke hoef egter nie ingewikkeld te wees nie. Uitgewers van logboeke (insluitend SARS) maak voorsiening vir beide sake- en privaat reise, wat die indruk skep dat jy elke reis wat jy ooit onderneem, moet opneem, ongeag of dit is om ‘n kliënt te sien of om jou kind by die skool af te laai.

Ek sou argumenteer dat dit nie nodig is nie – aangesien u slegs die koste van sakereise teen u toelae, handel of kommissie-inkomste kan eis, kan ek nie sien waarom die SAID hoegenaamd enige belang in u privaat reis sou hê nie.

Ek het al jare lank net my sakereise aangeteken, tesame met die kilometer lesings aan die einde van elke jaar. Dit beteken dat, byvoorbeeld, as jou openings kilometer lesing 15 426 km is en jou sluitings kilometer lesing 33 774 km is, jou totale reis vir die jaar 18 348 km is.

As jou besigheid volgens jou logboek reis vir die jaar 11 590 km, sal jou privaat reis dus 6 758 km wees. Die besigheid gedeelte, wat geëis kan word, sal dus gebaseer wees op 11 590 / 18 348 van u totale reiskoste.

SAID vereis egter ‘n redelike hoeveelheid besonderhede rakende jou sakereise, insluitend die persoon / organisasie wat besoek word en die rede vir jou reis.

Hou ook in gedagte dat reis tussen die huis en jou kantoor as privaat reis beskou word.

Skenkings aan liefdadigheid

Skenkings aan sekere erkende Openbare Weldaadsorganisasies (OWO’s) aftrekbaar tot 10% van jou belasbare inkomste. Om die aftrekking te eis, moet die betrokke OWO in die posisie wees om ‘n kwitansie uit te reik wat aan Artikel 18A van die Inkomstebelastingwet voldoen.

Met ingang van die 2023-belastingjaar word OWO’s wat Artikel 18A-kwitansies uitreik, verplig om dit na die SAID op te laai.

GESKRYF DEUR STEVEN JONES

Steven Jones is ‘n geregistreerde SAID-belastingpraktisyn, ‘n praktiserende lid van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Professionele Rekenmeesters, en die redakteur van Persoonlike Finansies en Belastingtoegewings.

Alhoewel alle redelike pogings aangewend word om die akkuraatheid en deeglikheid van die inhoud van hierdie publikasie te verseker, sal nie die skrywers van die artikels of die uitgewer enige verantwoordelikheid dra vir die gevolge van enige aksies gebaseer op inligting of aanbevelings hierin vervat nie. Ons materiaal is vir inligtingsdoeleindes.

 

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X