Nasionale Kredietwet

July 14, 2015

VERKOOP VAN ONROERENDE EIENDOM EN DIE NASIONALE KREDIETWET

Met die verkoop van onroerende eiendom gebeur dit dikwels dat die partye ooreenkom dat die koopprys afbetaal word. Die koopprys sal dan in paaiemente betaal word […]