Korporatiewe beheer

February 26, 2019

KORPORATIEWE BEHEER – FINANSIËLE JAAREINDE

Die finansiële jaar van ’n maatskappy staan bekend as die rekenkundige periode. Ingevolge artikel 27 van die Maatskappywet No. 71 van 2008 (“die Wet”), het elke […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X