‘N PAAR FINANSIËLE TERME GEBRUIK IN DIE MEDIA: WEET JY WAT HIERDIE TERME BETEKEN?

UNEMPLOYMENT INSURANCE FUND
October 19, 2015
DIE BEREKENING VAN RENTE BETAALBAAR TUSSEN BELASTINGBETALERS EN DIE SAID?
October 19, 2015

Die media gebruik gereeld finansiële terme sonder om veel ag daarop te slaan dat gebruikers nie altyd presies weet wat hierdie terme beteken nie. Soms weet lesers en luisteraars wat die woorde beteken, maar in ander gevalle is hulle totaal in die donker gelaat rakende die werklike betekenis van die terme. Indien jy die betekenisse, soos hieronder weergegee, verstaan, kan jy jou vriende by ʼn braai beïndruk deur die terme te gebruik en selfs vir hulle verduidelik wat elkeen beteken. 

Bruto wins versus netto wins

Bruto wins word as volg bereken:

  • Omset (verkope) minus die direkte koste (koste van verkope) aangegaan in die
    produksieproses om die produk te vervaardig/die proses om die diens te lewer.

Netto wins is dit wat jy kan hou nadat alle uitgawes in berekening gebring is. Die formule om netto wins te bereken is:

  • Bruto wins minus indirekte uitgawes (oorhoofse/nie-produksiekoste).

Winsmarge

Die winsmarge is ʼn aanduiding van die winsgewendheid van die besigheid in terme van ʼn persentasie.

‘n  Bruto winsmarge (%) kan as volg bereken word:

  • Bruto wins/Verkope (ook genoem die omset) x 100

Om die netto winsmarge (%) te bereken kan die volgende formule gebruik word:

  •  Netto wins/Verkope x 100

Die ideale bruto- en netto winsmarges verskil tussen industrieë aangesien die direkte en indirekte kostes tussen industrieë nie dieselfde is nie.

Kontant-gaping (‘Cash gap’)

ʼn Kontant-gaping is die aantal dae wat verloop vandat die besigheid kontant betaal vir voorraad wat aangekoop is, totdat die besigheid kontant ontvang vanaf kliente wat dieselfde voorraad van die besigheid gekoop het.

Dit idee is om kontantbetalings en kontant-ontvangstes so te bestuur dat die kontant-gaping so kort as moontlik is sodat die besigheid so min as moontlik geld hoef uit te lê vir die kortste tydperk moontlik om die voorraad te finansier.

Nismark 

ʼn Nismark is ʼn klein deel van ʼn groter mark wat oor die potensiaal beskik om winsgewend te wees indien dit reg ontgin word.

Hoe bepaal jy jou nismarkte? Mens “vind” nie sommer net ʼn nismark nie. ʼn Nismark word geskep deur leemtes in huidige markte te identifiseer waar verbruikers ʼn behoefte het wat nog nie aangespreek is deur iemand anders nie, en dan die produk of diens te lewer om die leemte te vul.

Passiewe inkomste 

Passiewe inkomste is inkomste wat jy ontvang waarvoor jy nie tans aktief hoef te werk nie. Daar is egter ʼn vangplek – die bron van die passiewe inkomste moet eers geskep word alvorens jy die passiewe inkomste kan genereer, en die aanvanklike proses neem tyd, geld en harde werk.

Voorbeelde van passiewe inkomste sluit in huur ontvang uit ʼn vroeëre belegging in eiendomme en  tantieme wat ʼn outeur ontvang uit die verkope van ʼn boek wat in die verlede geskryf is. Salarisse en lone word nie as passiewe inkomste beskou nie, aangesien jy nou daarvoor moet werk om dit te verdien.

Inflasie 

Daar bestaan verskeie “slim” definisies vir inflasie maar die begrip kan in ʼn neutedop soos volg verduidelik word: In 1999 kon jy ʼn brood koop vir R6. In 2009 kos dieselfde brood jou R10. Inflasie is wat met jou geld gebeur het. Dieselfde bedrag word met die verloop van tyd al hoe minder werd of, anders gestel, jy sal nou meer moet betaal vir dieselfde item as wat jy in die verlede daarvoor betaal het.

Die bogenoemde verduidelikings poog om lig te werp op die betekenis van sommige finansiële terme wat gereeld deur die media gebruik word. Indien jy enigsins meer inligting rakende enige van die bespreekte, of ander, finansiële terme nodig het, kontak asseblief jou finansiële adviseur. 

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE) 

Bronnelys

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X