Vruggebruik

January 23, 2020

VRUGGEBRUIKE EN DIE BELASTINGGEVOLGE DAARVAN

‘n Vruggebruik is ’n beperkte saaklike reg op eiendom. Die vruggebruik-konstruksie neem die vorm aan van ’n gemeenregtelike persoonlike serwituut, wat as ’n beperkte saaklike reg […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X