Gekompileerde finansiële state

July 29, 2019

WANNEER BEHOORT FINANSIËLE STATE GEOUDITEER WORD

Die Maatskappywet van Suid-Afrika (die Wet) vereis dat alle maatskappye finansiële state moet voorberei binne ses maande na die einde van hul finansiële jaar. ‘n Gewilde […]