"Ongoing quality service for more than 70 years"

Latest News

November 21, 2017

TAX CLEARANCE CERTIFICATES

Taxpayers may require SARS to issue them with a tax clearance certificate for various reasons. This includes a general confirmation that the relevant taxpayer’s affairs are […]
November 21, 2017

DEDUCTIBILITY OF SED AND ED EXPENDITURE

The South African Revenue Service (“SARS”) recently issued a binding private ruling (“BPR”)[1] in which the income tax consequences of expenditure in respect of socio-economic development […]
October 13, 2017

TREASURY MOVES TO CLOSE CGT AVOIDANCE LOOPHOLE THROUGH SHARE BUYBACKS

Where one company previously sought to dispose of its shares in another company, it was able to do so without incurring an exposure for capital gains […]
October 13, 2017

DERDE VOORLOPIGE BELASTINGBETALINGS

oorlopige belastingbetalers moet jaarliks twee opgawes indien: een ses maande na die aanvang van die betrokke jaar van aanslag en ‘n tweede opgawe op die laaste […]
October 13, 2017

SARS TO INTENSIFY ACTION AGAINST TAX OFFENDERS

Despite the fact that SARS has upheld their philosophy of education, service, and thereafter enforcement, they have noticed an increase in taxpayers not submitting their tax […]
October 13, 2017

BELANGRIKE SAID-DATUMS

Dit lyk of SAID die afgelope tyd toenemend fokus op belastingnakoming. Ons wil derhalwe weereens die onderstaande belangrike datums beklemtoon ten einde te verseker dat ons […]
September 29, 2017

TERUGWERKENDE BELASTINGWETGEWING: KAN DIE TESOURIE JOU BELASTINGGESKIEDENIS HERSKRYF?

Terugwerkende wetgewing behels die Parlement se deurvoer van Wette wat die wetlike status of gevolge van handelinge wat reeds deur persone uitgevoer is, beïnvloed. In ‘n […]
September 29, 2017

GONE ARE THE DAYS OF TAX-FREE SALARIES ABROAD

Many South African taxpayers earning a salary abroad have for many years been able to benefit from so-called “D”. This would be the case where salaries […]
September 29, 2017

VERDERE VERFYNING VAN DIE AANVAL OP RENTEVRYE LENINGS AAN TRUSTS

Ons het tevore berig oor die invoering van artikel 7C van die Wet op Inkomstebelasting, 58 van 1962. Kragtens hierdie teenvermydingsbepaling het die Nasionale Tesourie gepoog […]
September 29, 2017

EXPANDING THE CONTROLLED FOREIGN COMPANY REGIME

We have previously reported on the “controlled foreign company” (“CFC”) regime as contained in section 9D of the Income Tax Act, 58 of 1962. Briefly again, […]
August 17, 2017

EXTENTION OF LEARNERSHIP ALLOWANCES AND EMPLOYMENT TAX INCENTIVE

With the focus on skills development and job creation, the existing allowance for learnership agreements has been extended to all agreements entered into before 1 April […]
August 17, 2017

CONTROLLED FOREIGN COMPANIES

Section 9D of the Income Tax Act[1] houses the South African “controlled foreign company”, or “CFC” regime. The provision’s aim is to effectively impute the income […]
August 17, 2017

BOEDELBEPLANNING VIR JONG VOLWASSENES

Dit is baie belangrik dat jy jou boedel beplan, wat ’n lewende testament, ’n laaste testament, en ’n lewende trust kan insluit. Dit kan help om […]
August 17, 2017

TIEN WENKE VIR KLEINSAKE-EIENAARS TYDENS MOEILIKE FINANSIËLE TYE

Wanneer die ekonomie stadig is, sukkel kleinsake-eienaars om te oorleef, baie vir die eerste keer. Finansiële probleme verbruik waardevolle tyd- en sakebronne, maar moet proaktief hanteer […]
July 5, 2017

5 COMMON SMALL BUSINESS MONEY MISTAKES

Of all the roles a small business owner takes on, often the most challenging is managing the business’s finances. You can improve your chances for success – […]
July 5, 2017

THE 2017 TAX SEASON IS OPEN

The Commissioner for SARS recently published the annual notice to officially ‘open’ the 2017 tax season. Individuals are now able to file their annual income tax […]
July 5, 2017

DIE 2017 BELASTINGSEISOEN IS OOP

Die Kommissaris van die SAID het onlangs die jaarlikse kennisgewing gepubliseer om die 2017 belastingseisoen amptelik “oop” te verklaar. Individue mag hul jaarlikse inkomstebelastingopgawes vir die […]
July 5, 2017

BTW-GEVOLGE VAN VERANDERING IN VOORGENOME GEBRUIK VAN GOEDERE

Dit gebeur dikwels dat ‘n besigheid goedere aankoop, maar dit dan op ‘n ander manier aanwend as wat die plan was op die oomblik toe die […]
June 12, 2017

GOEDERE EN DIENSTE OP KREDIET BEKOM VANAF BTW-HANDELAARS

Dit is ’n gevestigde beginsel dat geregistreerde BTW-handelaars ‘n aftrekking mag eis vir insetbelasting op goedere of dienste wat aangeskaf is vir gebruik tydens die maak […]
June 12, 2017

WITHHOLDING TAX ON PROPERTY SOLD BY NON-RESIDENTS

A remarkable number of non-residents own property in South Africa. While non-residents are not subject to South African capital gains tax generally, an exception is to […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X