"Ongoing quality service for more than 70 years"

Latest News

May 8, 2018

BELASTINGSKULD EN AFBETALINGSOOREENKOMSTE

Om by iemand in die rooi te wees is vir meeste ’n onaangename ervaring, veral as die skuldeiser die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (die SAID) is. Omstandighede lei […]
April 16, 2018

CRYPTOCURRENCY

Cryptocurrency and blockchain has been the hot topic in the media the past year. It is a concept that few truly understand, and could change the […]
April 16, 2018

GELDIGE BTW-FAKTUURVEREISTES VIR BTW-ONDERNEMERS

Wanneer u iets vir u besigheid aankoop moet u verseker dat u ’n geldige belastingfaktuur ontvang. Dit stel u in staat om insetbelasting van die SAID […]
April 16, 2018

CHANGES TO INCOME TAX RETURNS FOR COMPANIES

The South African Revenue Service (“SARS”) implemented several changes to the annual income tax returns for companies (the ITR14) on 26 February 2018 as part of […]
April 16, 2018

DIE BTW-VERHOGING EN VERKOPE VAN VASTE EIENDOM

Op 21 Februarie 2018 het die vorige Minister van Finansies, Malusi Gigaba, aangekondig dat die Nasionale Tesourie besluit het om die BTW-koers met ingang 1 April […]
March 19, 2018

BTW-VERHOGING VAN 14% TOT 15%

Die Minister van Finansies het in sy onlangse Begrotingsrede aangekondig dat die BTW-koers met ingang 1 April 2018 van 14% tot 15% verhoog sal word. Verskeie […]
March 19, 2018

BUDGET 2018: IT’S A NUMBERS GAME

South Africa’s budget paints a very interesting picture when one drills down into the numbers involved. The annual national budget presented in Parliament on 21 February […]
March 19, 2018

ADDITIONAL MEDICAL EXPENSES TAX CREDIT

Section 6B of the Income Tax Act[1] provides for an additional medical expenses tax credit (“AMTC”) which is calculated against qualifying “out of pocket” medical expenses. […]
March 19, 2018

ADDISIONELE MEDIESE UITGAWES BELASTINGKREDIET

Artikel 6B van die Wet op Inkomstebelasting[1] maak voorsiening vir ’n addisionele mediese uitgawes belastingkrediet (bekend as AMTC) wat bereken word op kwalifiserende “uit-die-sak” mediese uitgawes. […]
March 12, 2018

VAT INCREASE FROM 14% TO 15%

The Minister of Finance announced in his recent Budget Speech that the VAT rate would be increased from 14% to 15% with effect from 1 April […]
February 16, 2018

BESTE REKENINGKUNDIGE PRAKTYKE VIR KLEIN BESIGHEDE

Wanneer dit kom by die welsyn van ’n besigheid, is rekeningkunde bo-aan die lys. Sonder behoorlike rekeningkunde, loop ’n besigheid die risiko om alles te verloor. […]
February 16, 2018

MEDICAL SCHEME FEES TAX CREDIT

Section 6A of the Income Tax Act[1] provides for a medical scheme fees tax credit (“MTC”), or rebate, which reduces the amount of income tax payable […]
February 16, 2018

DIE EIS VAN BTW-INSET OP “PRE-ONDERNEMING” UITGAWES

Kragtens artikel 17 van die Wet op Belasting op Toegevoegde Waarde, 89 van 1991, is ’n geregistreerde BTW-ondernemer daarop geregtig om enige BTW-bedrae wat betaal is […]
February 16, 2018

THE TAXATION OF EMPLOYEE INCENTIVE SCHEMES

It has become popular commercial practice for many employers to design employment incentive schemes whereby employees are remunerated for services rendered over a period of time […]
January 18, 2018

DIE EIS VAN INSETBELASTING VIR BTW-DOELEINDES OP ONROERENDE EIENDOM

Wanneer ’n geregistreerde BTW-ondernemer ’n eiendom verkoop, is die transaksie onderhewig aan BTW, en nie aan hereregte nie. [1] Waar die koper van die eiendom self […]
January 18, 2018

SECURITIES TRANSFER TAX

Levied at 0.25% of the value of shares transferred,[1] the securities transfer tax (“STT”) is a tax often neglected and forgotten. Introduced in 2008, the tax […]
January 18, 2018

Voorspoedige 2018

’n Voorspoedige 2018 word aan al ons kliënte en personeel toegewens! Mag u elkeen ’n jaar van vrede en tonne voorspoed geniet. We wish all our […]
January 18, 2018

HEREREGTE

Hereregte is ’n belasting wat gehef word op die aankoper van vaste eiendom geleë in Suid-Afrika.[1] Die belasting word gehef ooreenkomstig die volgende glyskaal wat gebaseer […]
November 21, 2017

BTW: ALGEMENE TEENVERMYDINGSMAATREËLS

Die meeste belastingwette in Suid-Afrika bevat ’n algemene oorheersende bepaling in die vorm van algemene teenvermydingsmaatreëls[1]. Kragtens hierdie bepalings, waar die algemene teenvermydingsmaatreëls se bepalings van […]
November 21, 2017

BTW EN HEREREGTE

Ons word dikwels gevra of die verkoop of aankoop van vaste eiendom onderhewig is aan BTW of hereregte. Dit lyk of verwarring veral voorkom in gevalle […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X