"Ongoing quality service for more than 70 years"

Latest News

October 19, 2018

SPERDATUMS VIR INDIVIDUE EN ADMINISTRATIEWE BOETES

Die belastingseisoen het op 1 Julie 2018 oopgemaak en die sperdatums vir die huidige belastingseisoen is as volg: Tipe belastingpligtige Kanaal   Sperdatum   Alle belastingpligtiges Per hand by ’n SAID-tak   21 September 2018   Nie-voorlopige betaler  eFiling of per elektroniese indiening by ’n SAID-tak   31 […]
September 27, 2018

BAD DEBTS AND VAT

While there is currently a focus on the income tax considerations of bad and doubtful debts (given that National Treasury has proposed changes to section 11(j) […]
September 27, 2018

SAID VERIFIKASIES, OUDITS – WANNEER, HOEKOM EN WAT OM TE DOEN

Om geselekteer te word vir verifikasie en geselekteer te word vir ’n oudit, is twee verskillende prosesse. Verifikasie: Sodra u belastingopgawe ingedien is, mag dit geselekteer […]
September 27, 2018

CHANGES TO BAD DEBT ALLOWANCE

Most South African businesses are at some point in time exposed to credit risk in the form of bad debts. Although taxpayers would undoubtedly prefer to […]
September 27, 2018

GELDIGHEID VAN VOETSTOOTSKLOUSULES ONDER DIE WET OP GEBRUIKERSBESKERMING

Die tradisionele voetstootsklousule wat kragtens die gemene reg aanspreeklikheid van die verkoper vir enige gebreke in die goedere wat deur hom of haar verkoop word, uitsluit, […]
August 15, 2018

EMPLOYEES’ TAX (PART II): ARE YOU A LABOUR BROKER FOR TAX PURPOSES?

The deduction of employees’ tax is dependent upon three elements being present. These elements are all defined in the Fourth Schedule to the Income Tax Act[1] […]
August 15, 2018

BELASTING OP TOEGEVOEGDE WAARDE EN DIE JAARLIKSE UITSLUITING

Die 2018-belastingseisoen is in volle swang en dit is die moeite werd om na ’n algemene dwaling aangaande die vasstelling van kapitaalwinsbelasting vir individuele belastingbetalers en […]
August 15, 2018

SARS’ SERVICE CHARTER

On 1 July 2018, the South African Revenue Service (‘SARS’) released a new version of its Service Charter. The release of the Service Charter has been […]
August 15, 2018

AFTREKBAARHEID VAN RENTE VIR NIE-HANDELDRYWENDE INDIVIDUE

Die SAID se Praktyknota 31.2 (PN31.2) bepaal dat ’n persoon by magte is om rente wat betaal is af te trek, selfs as die persoon nie […]
July 13, 2018

CYBERCRIME – WHAT YOU NEED TO DO TO PROTECT YOURSELF

Install a personal firewall product Hackers can infect home computers by connecting to your computer while you’re surfing the internet. The best way to protect your […]
July 13, 2018

WHAT SHOULD YOU CONSIDER WHEN INVESTING IN A BUSINESS

You have worked hard for many years, and have finally saved enough funds and mustered the courage to take the big leap that you have been […]
July 13, 2018

REËLS VIR SKULDVERMINDERING: NUWE BELASTINGBETALERSVRIENDELIKE WYSIGINGS WORD VERWAG

Die Suid-Afrikaanse Inkomstebelastingwet bevat ’n aantal reëls wat aanleiding gee tot  knellende  belastinggevolge wanneer ’n belastingbetaler se skuld kwytgeskeld word. Hierdie reëls was in onlangse jare […]
July 13, 2018

CUSTOMS FOR INDIVIDUALS TRAVELLING ABROAD AND RETURNING TO SA

The South African Revenue Service (SARS) recently published a media release to clarify the confusion about the customs requirements for South African travellers returning from abroad […]
June 11, 2018

KORPORATIEWE BEHEER – NAAMSVERANDERINGE

Dit staan ʼn maatskappy of beslote korporasie vry om sy naam te verander indien verkies. Vir maatskappye sal die naamsverandering ʼn spesiale besluit tot gevolg hê […]
June 11, 2018

TAX DEDUCTIONS AGAINST SALARY EARNINGS

Our clients who earn only a salary will know that very few tax deductions are available against salary income for income tax purposes and whereby they […]
June 11, 2018

OMHEINING VAN VERLIESE (ARTIKEL 20A) VIR NATUURLIKE PERSONE

Artikel 20A het met ingang van 1 Maart 2004 in werking getree. Hierdie artikel handel oor die omheiningsbepalings wat verhoed dat natuurlike persone hul belasbare inkomste […]
June 11, 2018

2018 TAX SEASON: SARS SHORTENS SUBMISSION PERIOD

The annual tax filing season is upon us and acting SARS Commissioner, Mark Kingon, announced that the season will open on 1 July 2018 for eFilers. […]
May 8, 2018

VAT RATE INCREASE FROM 14% TO 15% – HOW TO COMPLETE THE VAT201

The Minister of Finance announced a VAT rate increase from 14% to 15% effective 1 April 2018 in the 2018 Budget Speech. To assist you in preparing […]
May 8, 2018

ADDISIONELE MEDIESE KORTING VIR ’N INDIVIDU: WANNEER KAN EK MEDIESE UITGAWES UIT DIE SAK BETAAL AS ’N EIS INDIEN?:

Addisioneel tot die Artikel 6A mediese belastingkrediet is daar ook krediet beskikbaar vir individue (belastingpligtiges) wat mediese uitgawes self uit die sak uit betaal in terme […]
May 8, 2018

“BOOKING” CAPITAL LOSSES ON SHARES IS NOT THAT EASY

There is a number of techniques that taxpayers use to reduce their capital gains tax (CGT) exposure on long-term share investments. A common practice is to […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X