"Ongoing quality service for more than 70 years"

Latest News

November 20, 2019

BELASTINGBEPLANNING: MINDER JA, MAAR NIE NIKS NIE

Belastingbeplanning is noodsaaklik om te verseker dat jou welverdiende Rande, binne alle wette en regulasies van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens en die Inkomstebelastingwet, te rek vir die […]
October 23, 2019

DIE GEVOLGE VIR INKOMSTEBELASTING VAN ’N VERANDERING VAN VOORNEME IN DIE WYSE WAAROP BATES GEHOU WORD

Die onderskeid tussen bedrae van ’n kapitale aard wat ontvang word in teenstelling met ontvangste van ’n inkomste-aard, is noodsaaklik vir inkomstebelastingdoeleindes. Nie-kapitaalbedrae wat ontvang word, […]
October 23, 2019

HOU SAID OP HOOGTE

Voordat u jaarlikse opgawe voltooi word is dit belangrik om seker te maak dat kontak-, adres-, bank- en openbare amptenaar besonderhede van die entiteit (hetsy vir […]
October 23, 2019

CRYPTOCURRENCIES: THE NEW GENERATION’S CASH

Background to Bitcoin Bitcoin, Ether and Litecoin. These are some of the most prominent cryptocurrencies on the market today. Bitcoin is by far the best-known cryptocurrency […]
October 23, 2019

INTERNET SECURITY

Don’t get caught by fraudsters. Stay alert and protect yourself from cyber scams like phishing. Phishing is a scam used by fraudsters to obtain your login […]
September 30, 2019

HOW TO QUALIFY AS A PUBLIC BENEFIT ORGANISATION

Non-profit organisations can apply for approval as a “public benefit organisation” (“PBO”) in terms of section 30(3) of the Income Tax Act[1] in order to qualify […]
September 30, 2019

SAID HET DIE VOLGENDE KENNISGEWING AAN BELASTINGBETALERS UITGEREIK RAKENDE DIE TCC

Die uitreiking van die gedrukte Belastingklaringsertifikaat (TCC) sal na 25 Oktober 2019 beëindig word, aangesien ons ‘n veiliger elektroniese Belastingnakomingstatus-stelsel (TCS) ten volle implementeer. Sedert die […]
September 30, 2019

DEDUCTION FOR HOME OFFICE EXPENDITURE

More and more employers are allowing salaried employees to work from home to avoid wasting productive hours while commuting. Such employees may claim a home office […]
September 30, 2019

VERSKILLENDE BTW-LEWERINGS EN HOE DIT U BTW-OPGAWE BEÏNVLOED

Daar is enkele gevalle waar BTW nie teen die standaardkoers van 15% gehef word nie. In hierdie nuusbrief onderskei ons tussen die verskillende lewerings wat BTW […]
August 13, 2019

SPAARFONDSE VOORDELE

Die drie spaarfondse wat voordeel inhou vir ‘n individu met aftrede, is ‘n pensioenfonds, uittree-annuïteitsfonds, en ‘n voorsorgfonds. Vanaf 1 Maart 2016 geld die volgende: Bydraes […]
August 13, 2019

SKENKINGBELASTING: WIE, WAT, WAAR EN HOE?

Is jou kennis genoegsaam oor skenkingsbelasting? Dink jy dalk daaraan om ń familielid finansieel by te staan, of om ń kind te help met ń deposito […]
August 13, 2019

FOREIGN CURRENCY: CAPITAL GAIN

With the fast approaching 2019 tax season, taxpayers who have realised a capital gain in a foreign currency should take note of the special rules that […]
August 13, 2019

2019 TAX SEASON IS NOW OPEN

The 2019 tax season officially started on 1 July 2019. Different filing periods apply, depending on the way a taxpayer chooses to submit their return: Taxpayers […]
July 29, 2019

2019 TAX LEGISLATIVE AMENDMENT

The 2019 tax legislation amendment cycle commenced on 25 June, when National Treasury issued the initial batch of the Draft Taxation Laws Amendment Bill which covers […]
July 29, 2019

WANNEER BEHOORT FINANSIËLE STATE GEOUDITEER WORD

Die Maatskappywet van Suid-Afrika (die Wet) vereis dat alle maatskappye finansiële state moet voorberei binne ses maande na die einde van hul finansiële jaar. ‘n Gewilde […]
July 29, 2019

ARTIKEL 7C: WAAROOR GAAN DIT ALLES?

Artikel 7C van die Wet op Inkomstebelasting, No. 58 van 1962 (die Wet) is uitgevaardig met ingang van 1 Maart 2017. Dit dien as ‘n teenvermydingsmaatreël […]
July 29, 2019

TAX SEASON 2019: WHAT CAN YOU EXPECT?

SARS recently released two media statements, in which it notes several improvements made to eFiling for the 2019 tax season, including the issue of customised notices […]
June 28, 2019

Becoming a Chartered Accountant

The process of becoming a chartered accountant can be a grueling and challenging part of your life, just ask any chartered accountant out there. Becoming a […]
June 28, 2019

BELASTINGVRYSTELLING OP BUITELANDSE INKOMSTES

Agtergrond Artikel 10(1)(o)(ii) bied verligting aan belastingbetalers deur nie op buitelandse indiensnemingsinkomste (“employment income”) belas te word nie aangesien die buitelandse maatskappy reeds LBS / belasting […]
June 28, 2019

HOW CAN I BECOME A CHARTERED ACCOUNTANT?

The process of becoming a chartered accountant can be a grueling and challenging part of your life, just ask any chartered accountant out there. Becoming a […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X