"Ongoing quality service for more than 70 years"

Latest News

February 18, 2020

MANAGEMENT OF TAX DEBT

With the tax filing season for individuals now closed, taxpayers may find themselves with tax debt that is due. This may be due to administrative penalties […]
February 18, 2020

DIESELKORTINGS – LEIDING VAN DIE HOOGSTE HOF VAN APPÈL

Boerdery is ‘n kwalifiserende aktiwiteit onder die Diesel Terugbetalingskema. Die meeste boerderybedrywighede kwalifiseer om vir die Diesel-Terugbetalingskema geregistreer te word. Die persoon wat die boerdery bedryf, kan […]
February 18, 2020

TIME VALUE OF MONEY – HISTORICAL TAX RATES

It has often been said that inflation is the destroyer of wealth. To put this statement into a tax perspective, it is interesting to have a […]
February 18, 2020

HOE U BELASTING OP SKOOLGELD KAN BESPAAR

In ons trae ekonomiese omgewing – met nominale salarisverhogings en toenemende werksverliese – is die meeste Suid-Afrikaners op soek na maniere om hul uitgawes en hul […]
January 23, 2020

BOERDERYBEDRYWIGHEDE: BELASTINGIMPLIKASIES

Boerdery in Suid-Afrika is soos tweede natuur vir baie Suid-Afrikaners, maar die  belastingimplikasies van boerderybedrywighede laat ‘n paar vrae ontstaan wanneer ‘n belastingpligtige se belasbare inkomste […]
January 23, 2020

DEDUCTIBLE OR NOT DEDUCTIBLE?

On 15 November 2019, the Cape Town Tax Court handed down judgement in ITC24614. It is yet another judgement concerned with the distinction between expenses of […]
January 23, 2020

INTRA-GROUP TRANSACTIONS: HOW IT WORKS

The South African Revenue Service (“SARS”) issued a private binding ruling (BPR329) on 27 September 2019 on the tax implications of intra-group transactions and the subsequent […]
January 23, 2020

VRUGGEBRUIKE EN DIE BELASTINGGEVOLGE DAARVAN

‘n Vruggebruik is ’n beperkte saaklike reg op eiendom. Die vruggebruik-konstruksie neem die vorm aan van ’n gemeenregtelike persoonlike serwituut, wat as ’n beperkte saaklike reg […]
November 20, 2019

FOREIGN EMPLOYMENT INCOME: TAXATION

South Africa has a residence-based tax system, which means residents are taxed on their worldwide income, regardless of where that income was earned. South African tax […]
November 20, 2019

KOM ONS KYK TERUG NA KORPORATIEWE BEHEER

Die einde van 2019 het aangebreek. Ons het dit dus goedgedink om ʼn kort opsomming vir u te gee van die belangrike onderwerpe wat gedurende die […]
November 20, 2019

EMPLOYEE TRUSTS: HOW DISTRIBUTION WORKS

Binding Private Ruling 330 (“BPR330”) was issued on 3 October 2019 and relates to the tax implications arising from distributions of dividends and other amounts from […]
November 20, 2019

BELASTINGBEPLANNING: MINDER JA, MAAR NIE NIKS NIE

Belastingbeplanning is noodsaaklik om te verseker dat jou welverdiende Rande, binne alle wette en regulasies van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens en die Inkomstebelastingwet, te rek vir die […]
October 23, 2019

DIE GEVOLGE VIR INKOMSTEBELASTING VAN ’N VERANDERING VAN VOORNEME IN DIE WYSE WAAROP BATES GEHOU WORD

Die onderskeid tussen bedrae van ’n kapitale aard wat ontvang word in teenstelling met ontvangste van ’n inkomste-aard, is noodsaaklik vir inkomstebelastingdoeleindes. Nie-kapitaalbedrae wat ontvang word, […]
October 23, 2019

HOU SAID OP HOOGTE

Voordat u jaarlikse opgawe voltooi word is dit belangrik om seker te maak dat kontak-, adres-, bank- en openbare amptenaar besonderhede van die entiteit (hetsy vir […]
October 23, 2019

CRYPTOCURRENCIES: THE NEW GENERATION’S CASH

Background to Bitcoin Bitcoin, Ether and Litecoin. These are some of the most prominent cryptocurrencies on the market today. Bitcoin is by far the best-known cryptocurrency […]
October 23, 2019

INTERNET SECURITY

Don’t get caught by fraudsters. Stay alert and protect yourself from cyber scams like phishing. Phishing is a scam used by fraudsters to obtain your login […]
September 30, 2019

HOW TO QUALIFY AS A PUBLIC BENEFIT ORGANISATION

Non-profit organisations can apply for approval as a “public benefit organisation” (“PBO”) in terms of section 30(3) of the Income Tax Act[1] in order to qualify […]
September 30, 2019

SAID HET DIE VOLGENDE KENNISGEWING AAN BELASTINGBETALERS UITGEREIK RAKENDE DIE TCC

Die uitreiking van die gedrukte Belastingklaringsertifikaat (TCC) sal na 25 Oktober 2019 beëindig word, aangesien ons ‘n veiliger elektroniese Belastingnakomingstatus-stelsel (TCS) ten volle implementeer. Sedert die […]
September 30, 2019

DEDUCTION FOR HOME OFFICE EXPENDITURE

More and more employers are allowing salaried employees to work from home to avoid wasting productive hours while commuting. Such employees may claim a home office […]
September 30, 2019

VERSKILLENDE BTW-LEWERINGS EN HOE DIT U BTW-OPGAWE BEÏNVLOED

Daar is enkele gevalle waar BTW nie teen die standaardkoers van 15% gehef word nie. In hierdie nuusbrief onderskei ons tussen die verskillende lewerings wat BTW […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X