"Ongoing quality service for more than 70 years"

Latest News

May 18, 2016

REFORM ON THE TAXATION OF PENSION FUNDS

Some controversy surrounds one of the most significant amendments that would have been effected by the Taxation Laws Amendment Act, 25 of 2015, and the Tax […]
May 18, 2016

DUE DATES PUBLISHED FOR SUBMITTING ANNUAL AND INTERIM EMPLOYER RECONCILIATIONS

On 15 April 2016 the Commissioner for the South African Revenue Service (SARS) announced the due dates whereby employers are required to finalise and submit their […]
May 18, 2016

‘N NUWE KINKEL IN DIE VRAAG: IS DIE KOPER VAN VASTE EIENDOM VERANTWOORDELIK VIR DIE VEREFFENING VAN DIE VERKOPER SE UITSTAANDE MUNISIPALE REKENING?

Daar word van munisipaliteite verwag om munisipale uitklaringsertifikate uit te reik waarsonder eiendom nie van die verkoper na die koper oorgedra kan word nie. Die uitklaringsertifikate […]
May 5, 2016

DIESEL RABAT: HOU JY ‘N LOGBOEK BY?

Diesel rabatte word deur die Doeane- en Aksynswet gereguleer. Daarvolgens is kwalifiserende ondernemings geregtig op n rabat van R2.62/liter op slegs 80% van alle diesel verbruik […]
April 15, 2016

FINANSIËLE BYSTAND AAN DIREKTEURE

‘n Maatskappy wat geld aan sy direkteure leen, mag dit moontlik ‘n moeiliker proses vind as wat dit aanvanklik blyk – selfs in die geval van […]
April 15, 2016

FINANCIAL ASSISTANCE AND THE COMPANIES ACT

One of the more significant changes that the “new” Companies Act, 71 of 2008, brought about was that a company may now provide financial assistance to […]
April 15, 2016

WAT IS DIE TOEKOMS VAN TRUSTS?

Een van die vrae waarmee ons die meeste deur ons kliënte gekonfronteer word, is wat die toekoms van trusts in Suid-Afrika is. Sommige vrae verwys selfs […]
April 15, 2016

TAX FREE INVESTMENT SAVINGS ACCOUNTS

Our clients will have noted the various advertisements on radio and in the media generally of financial service providers inviting the public to invest in their […]
March 14, 2016

ASSET-FOR-SHARE TRANSACTIONS: TAX FREE RESTRUCTURE

The Income Tax Act, 58 of 1962, contains several so-called ‘group relief’ provisions in terms whereof corporate restructures can take place on a tax neutral basis. […]
March 14, 2016

TRANSACTIONS REQUIRED TO BE REPORTED TO SARS IN TERMS OF THE TAX ADMINISTRATION ACT

Certain transactions are required to be reported to the South African Revenue Service (‘SARS’) as and when entered into (section 37 of the Tax Administration Act, […]
March 14, 2016

WATTER BELEGGING IS DIE BESTE? HOE OM JOU OPSIES TEEN MEKAAR OP TE WEEG

Ons word almal vertel dat ons moet spaar en geld belê. As jy nou ‘n mooi bedrag gespaar het, hoe moet jy dit belê? Watter tipe […]
March 14, 2016

IS DIT NODIG VIR ‘N TESTAMENT?

‘n Ma se begeerte dat haar dogter haar verloofring erf, sal dalk nie bewaarheid word indien sy nie ‘n geldige, skriftelike testament nalaat nie, aangesien haar […]
March 14, 2016

DU TOIT VAN DEN HEEVER ING ONDERSTEUN CANSA BANDANA DAG EN DIE GEVEG TEEN KANKER

Ons by Du Toit Van Den Heever Ing het Vrydag saam gewerk en CANSA ondersteun. Almal het ‘n CANSA bandana gedra te ondersteuning van CANSA en […]
November 17, 2015

SAID BEWARINGSTYDPERKE: HOU U U BELASTINGDOKUMENTE LANK GENOEG?

Hoe lank moet ek my belastingdokumente behou? Wanneer mag ek ou belastingdokumente vernietig? Wat gebeur as SAID dokumente ter bewys aanvra en ek dit nie meer […]
November 17, 2015

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
November 17, 2015

DIE SKAKEL TUSSEN KWB EN INKOMSTEBELASTING

Die benaming “Kapitaalwinsbelasting” (KWB) skep soms die indruk dat KWB ’n aparte belasting van ander belastings is, maar dit is nie die geval nie. KWB vorm […]
November 17, 2015

SAL DIE SAID TOELAAT DAT U MAATSKAPPY/BESLOTE KORPORASIE SE AANGESLANE VERLIES BENUT WORD?

Onder normale omstandighede sal die SAID ‘n belastingbetaler toelaat om die vorige belastingjaar se aangeslane verlies oor te dra en af te trek van die huidige […]
November 17, 2015

FINANSIëLE RISIKOBESTUUR VIR U KLEIN BESIGHEID: WEET U WAT OM TE DOEN?

Is dit werklik nodig om te weet hoe om finansiële risiko te bestuur? Die antwoord is ‘n besliste “Ja!” Dit kan die verskil beteken tussen ‘n […]
October 19, 2015

VOORGESTELDE WYSIGINGS AAN TRUSTBELASTING

Anders as ander maande, handel hierdie nuusbrief nie oor ’n tegniese aspek wat u moontlik reeds in u besigheid teëgekom het nie. Hierdie maand  oorweeg ons […]
October 19, 2015

PUBLIC BENEFIT ORGANISATIONS: CROSSING THE T’S & DOTTING THE I’S

As pointed out in last month’s article, only public benefit organisations (PBO’S) approved by the Commissioner in terms of section 30 of the Income Tax Act […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X