"Ongoing quality service for more than 70 years"

Latest News

March 14, 2016

TRANSACTIONS REQUIRED TO BE REPORTED TO SARS IN TERMS OF THE TAX ADMINISTRATION ACT

Certain transactions are required to be reported to the South African Revenue Service (‘SARS’) as and when entered into (section 37 of the Tax Administration Act, […]
March 14, 2016

WATTER BELEGGING IS DIE BESTE? HOE OM JOU OPSIES TEEN MEKAAR OP TE WEEG

Ons word almal vertel dat ons moet spaar en geld belê. As jy nou ‘n mooi bedrag gespaar het, hoe moet jy dit belê? Watter tipe […]
March 14, 2016

IS DIT NODIG VIR ‘N TESTAMENT?

‘n Ma se begeerte dat haar dogter haar verloofring erf, sal dalk nie bewaarheid word indien sy nie ‘n geldige, skriftelike testament nalaat nie, aangesien haar […]
March 14, 2016

DU TOIT VAN DEN HEEVER ING ONDERSTEUN CANSA BANDANA DAG EN DIE GEVEG TEEN KANKER

Ons by Du Toit Van Den Heever Ing het Vrydag saam gewerk en CANSA ondersteun. Almal het ‘n CANSA bandana gedra te ondersteuning van CANSA en […]
November 17, 2015

SAID BEWARINGSTYDPERKE: HOU U U BELASTINGDOKUMENTE LANK GENOEG?

Hoe lank moet ek my belastingdokumente behou? Wanneer mag ek ou belastingdokumente vernietig? Wat gebeur as SAID dokumente ter bewys aanvra en ek dit nie meer […]
November 17, 2015

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
November 17, 2015

DIE SKAKEL TUSSEN KWB EN INKOMSTEBELASTING

Die benaming “Kapitaalwinsbelasting” (KWB) skep soms die indruk dat KWB ’n aparte belasting van ander belastings is, maar dit is nie die geval nie. KWB vorm […]
November 17, 2015

SAL DIE SAID TOELAAT DAT U MAATSKAPPY/BESLOTE KORPORASIE SE AANGESLANE VERLIES BENUT WORD?

Onder normale omstandighede sal die SAID ‘n belastingbetaler toelaat om die vorige belastingjaar se aangeslane verlies oor te dra en af te trek van die huidige […]
November 17, 2015

FINANSIëLE RISIKOBESTUUR VIR U KLEIN BESIGHEID: WEET U WAT OM TE DOEN?

Is dit werklik nodig om te weet hoe om finansiële risiko te bestuur? Die antwoord is ‘n besliste “Ja!” Dit kan die verskil beteken tussen ‘n […]
October 19, 2015

VOORGESTELDE WYSIGINGS AAN TRUSTBELASTING

Anders as ander maande, handel hierdie nuusbrief nie oor ’n tegniese aspek wat u moontlik reeds in u besigheid teëgekom het nie. Hierdie maand  oorweeg ons […]
October 19, 2015

PUBLIC BENEFIT ORGANISATIONS: CROSSING THE T’S & DOTTING THE I’S

As pointed out in last month’s article, only public benefit organisations (PBO’S) approved by the Commissioner in terms of section 30 of the Income Tax Act […]
October 19, 2015

DIE BEREKENING VAN RENTE BETAALBAAR TUSSEN BELASTINGBETALERS EN DIE SAID?

Die Wet op Belastingadministrasie (Engels: Tax Administration Act of TAA) skryf algemene beginsels voor wat toegepas moet word wanneer rente aan of deur die SAID betaalbaar, […]
October 19, 2015

‘N PAAR FINANSIËLE TERME GEBRUIK IN DIE MEDIA: WEET JY WAT HIERDIE TERME BETEKEN?

Die media gebruik gereeld finansiële terme sonder om veel ag daarop te slaan dat gebruikers nie altyd presies weet wat hierdie terme beteken nie. Soms weet […]
October 19, 2015

UNEMPLOYMENT INSURANCE FUND

The Unemployment Insurance Fund (the “UIF”) is a fund established in terms of section 4 of the Unemployment Insurance Act, Act no. 63 of 2001 with […]
September 23, 2015

OPVOLGBEPLANNING

Die besit van ‘n besigheid vereis noukeurige opvolgbeplanning en is deel van jou boedelbeplanning, omdat jy moet bepaal wie jou gaan opvolg, of wie jou aandele […]
September 23, 2015

GEBRUIK JY VAN ‘N MAANDELIKSE FINANSIELE KONTROLELYS?

Indien nie, kan jy dalk belangrike inligting oorsien. Die primêre doel van ʼn besigheid is om ʼn positiewe kontantvloei te genereer sowel as om ʼn wins […]
September 23, 2015

VOOR- EN NADELE VAN TRUSTS

Trusts hou verskeie voordele, maar ongelukkig ook nadele in. Alhoewel hierdie waarskynlik nie ‘n samevatting van alle voordele en nadele is nie, deel ons graag ons […]
September 23, 2015

U TESTAMENT – ‘N BELANGRIKE DOKUMENT

Die lewe is baie onvoorspelbaar en ons adviseer graag kliënte om erns te maak om ‘n testament in plek te hê en boedelbeplanning te doen. Hieronder […]
August 19, 2015

NOTULES VAN DIREKSIEVERGADERINGS

Direksievergaderings en die besluite wat daartydens geneem word, kan bepalend wees vir die effektiewe funksionering van ‘n maatskappy. Kliënte word dus herinner aan die wetlike vereistes […]
August 19, 2015

SKENKINGS

Of jy nou daaraan dink om jou seun finansieel te help om sy eerste eiendom te koop of om geld te skenk aan ‘n verdienstelike saak, […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X