"Ongoing quality service for more than 70 years"

Latest News

July 13, 2018

REËLS VIR SKULDVERMINDERING: NUWE BELASTINGBETALERSVRIENDELIKE WYSIGINGS WORD VERWAG

Die Suid-Afrikaanse Inkomstebelastingwet bevat ’n aantal reëls wat aanleiding gee tot  knellende  belastinggevolge wanneer ’n belastingbetaler se skuld kwytgeskeld word. Hierdie reëls was in onlangse jare […]
July 13, 2018

CUSTOMS FOR INDIVIDUALS TRAVELLING ABROAD AND RETURNING TO SA

The South African Revenue Service (SARS) recently published a media release to clarify the confusion about the customs requirements for South African travellers returning from abroad […]
June 11, 2018

KORPORATIEWE BEHEER – NAAMSVERANDERINGE

Dit staan ʼn maatskappy of beslote korporasie vry om sy naam te verander indien verkies. Vir maatskappye sal die naamsverandering ʼn spesiale besluit tot gevolg hê […]
June 11, 2018

TAX DEDUCTIONS AGAINST SALARY EARNINGS

Our clients who earn only a salary will know that very few tax deductions are available against salary income for income tax purposes and whereby they […]
June 11, 2018

OMHEINING VAN VERLIESE (ARTIKEL 20A) VIR NATUURLIKE PERSONE

Artikel 20A het met ingang van 1 Maart 2004 in werking getree. Hierdie artikel handel oor die omheiningsbepalings wat verhoed dat natuurlike persone hul belasbare inkomste […]
June 11, 2018

2018 TAX SEASON: SARS SHORTENS SUBMISSION PERIOD

The annual tax filing season is upon us and acting SARS Commissioner, Mark Kingon, announced that the season will open on 1 July 2018 for eFilers. […]
May 8, 2018

VAT RATE INCREASE FROM 14% TO 15% – HOW TO COMPLETE THE VAT201

The Minister of Finance announced a VAT rate increase from 14% to 15% effective 1 April 2018 in the 2018 Budget Speech. To assist you in preparing […]
May 8, 2018

ADDISIONELE MEDIESE KORTING VIR ’N INDIVIDU: WANNEER KAN EK MEDIESE UITGAWES UIT DIE SAK BETAAL AS ’N EIS INDIEN?:

Addisioneel tot die Artikel 6A mediese belastingkrediet is daar ook krediet beskikbaar vir individue (belastingpligtiges) wat mediese uitgawes self uit die sak uit betaal in terme […]
May 8, 2018

“BOOKING” CAPITAL LOSSES ON SHARES IS NOT THAT EASY

There is a number of techniques that taxpayers use to reduce their capital gains tax (CGT) exposure on long-term share investments. A common practice is to […]
May 8, 2018

BELASTINGSKULD EN AFBETALINGSOOREENKOMSTE

Om by iemand in die rooi te wees is vir meeste ’n onaangename ervaring, veral as die skuldeiser die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (die SAID) is. Omstandighede lei […]
April 16, 2018

CRYPTOCURRENCY

Cryptocurrency and blockchain has been the hot topic in the media the past year. It is a concept that few truly understand, and could change the […]
April 16, 2018

GELDIGE BTW-FAKTUURVEREISTES VIR BTW-ONDERNEMERS

Wanneer u iets vir u besigheid aankoop moet u verseker dat u ’n geldige belastingfaktuur ontvang. Dit stel u in staat om insetbelasting van die SAID […]
April 16, 2018

CHANGES TO INCOME TAX RETURNS FOR COMPANIES

The South African Revenue Service (“SARS”) implemented several changes to the annual income tax returns for companies (the ITR14) on 26 February 2018 as part of […]
April 16, 2018

DIE BTW-VERHOGING EN VERKOPE VAN VASTE EIENDOM

Op 21 Februarie 2018 het die vorige Minister van Finansies, Malusi Gigaba, aangekondig dat die Nasionale Tesourie besluit het om die BTW-koers met ingang 1 April […]
March 19, 2018

BTW-VERHOGING VAN 14% TOT 15%

Die Minister van Finansies het in sy onlangse Begrotingsrede aangekondig dat die BTW-koers met ingang 1 April 2018 van 14% tot 15% verhoog sal word. Verskeie […]
March 19, 2018

BUDGET 2018: IT’S A NUMBERS GAME

South Africa’s budget paints a very interesting picture when one drills down into the numbers involved. The annual national budget presented in Parliament on 21 February […]
March 19, 2018

ADDITIONAL MEDICAL EXPENSES TAX CREDIT

Section 6B of the Income Tax Act[1] provides for an additional medical expenses tax credit (“AMTC”) which is calculated against qualifying “out of pocket” medical expenses. […]
March 19, 2018

ADDISIONELE MEDIESE UITGAWES BELASTINGKREDIET

Artikel 6B van die Wet op Inkomstebelasting[1] maak voorsiening vir ’n addisionele mediese uitgawes belastingkrediet (bekend as AMTC) wat bereken word op kwalifiserende “uit-die-sak” mediese uitgawes. […]
March 12, 2018

VAT INCREASE FROM 14% TO 15%

The Minister of Finance announced in his recent Budget Speech that the VAT rate would be increased from 14% to 15% with effect from 1 April […]
February 16, 2018

BESTE REKENINGKUNDIGE PRAKTYKE VIR KLEIN BESIGHEDE

Wanneer dit kom by die welsyn van ’n besigheid, is rekeningkunde bo-aan die lys. Sonder behoorlike rekeningkunde, loop ’n besigheid die risiko om alles te verloor. […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X