"Ongoing quality service for more than 70 years"

Latest News

April 20, 2021

10 wenke vir uitstekende kontantvloeibestuur

Sit jy? Kom ons deel ‘n skrikwekkende statistiek met jou. In ‘n verslag wat FinFind in November 2020 gepubliseer het, is daar bevind dat 42,7% van […]
April 20, 2021

Why the POPI Act matters

The right to privacy is enshrined in Section 14 of South Africa’s Constitution and we understand it to be a vital human right. It states: “Everyone has […]
April 20, 2021

Hoe om nie aanlyn skade te ly nie

Aangesien baie van ons deels (party van ons feitlik heeltyds) digitaal werk, is dit nie meer onwaarskynlik om bedrog teen te kom nie. Met werk van […]
April 20, 2021

Arbitrêre praktyke deur die SAID tydens die uitreiking van assesserings

Die Wet op Belastingadministrasie maak voorsiening vir die oudit en verifiëring van belastingbetalers se belastingopgawes vir alle belasting wat deur die Kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens […]
March 16, 2021

Test your knowledge on cybersecurity

How well are you equipped for handling cyber threats to your business? Take the quiz below to test your knowledge on cybersecurity.   1. You just […]
March 16, 2021

Mayday, Mayday! Is jy toegerus vir ‘n werkplek noodgeval?

Die identifisering van die moontlike gevare en nie so onmiddellike bedreigings is en bly noodsaaklik. Daar is ‘n verskeidenheid wette en regulasies wat die voorsorgmaatreëls teen gevare […]
March 16, 2021

Oudit van jou belasting profiel

Belastingpligtiges wat van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) se elektroniese indiening stelsel (of soos dit algemeen bekend staan, eFiling) gebruik maak, sal weet dat, benewens geskiedenis van […]
March 16, 2021

Pasop vir onverwagte belasting aanspreeklikheid

Belastingbetalers met veelvuldige bronne van inkomste is dikwels verras wanneer hul belasting aanslag aandui dat hulle geld aan SAID verskuldig is. As jy inkomste uit verskillende […]
February 19, 2021

Ways to grow your business as a sole proprietor

Running a business as a sole proprietor, especially in a highly volatile economy, is a momentous task. You started your business because you believed that, at least to some […]
February 19, 2021

Diedie skaal af

Die bestuurder van Du Toit van den Heever op Kakamas, Diedie Esterhuysen, het onlangs die besluit geneem om af te skaal. Diedie skryf as volg: “Goeie […]
February 19, 2021

Verwagtinge vir die 2021-Begroting

Op die 24ste Februarie vanjaar sal die Minister van Finansies, Tito Mboweni, weereens die jaarlikse Begrotingsrede kort op die hake van die Staatsrede van President Cyril […]
February 19, 2021

SARS se gesag om ‘n bank as invorderingsagent aan te stel

Beslissings in Suid-Afrikaanse howe vorm ‘n wesenlike bron van die wet. Die howe handhaaf die Grondwet en ontwikkel ‘n Gemenereg wat konsekwent is met die waardes van die Grondwet, sowel as die doel en gees van die Handves […]
February 1, 2021

Thinus, baie welkom by die DTvdH familie

Thinus le Roux het onlangs by Du Toit van den Heever aangesluit as ‘n bestuurder in die Kakamas kantoor. Thinus matrikuleer in 2012 onder die top […]
January 14, 2021

What is an Information Officer and what does POPI require from them?

When, in the early 1990s, the personal computer was becoming popular in South Africa, people were slowly but surely starting to migrate physical activity to a […]
January 14, 2021

Why face-to-face communication remains relevant

One of the biggest challenges in the workplace is that of communication. Everything we say (and do not say) has an immense impact on the effectiveness and functionality of […]
January 14, 2021

5 Considerations for growing your business in 2021

2020 was an immensely difficult year. Because of the economic downturn in the country, it left a lot of businesses with insurmountable odds to make things […]
November 26, 2020

Die Praktiese Implikasies van die POPI-wet wat jy dalk nog nie oorweeg het nie

Vandat die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, of POPI-Wet, in werking getree het op die 1ste Julie 2020, het vele besighede reeds opnuut begin […]
November 26, 2020

Kry hierdie verkeerd en jou geliefdes mag dalk in die hof beland

Ek het instruksie aan my prokureur gegee om ’n testament vir my voor te berei aangesien my mees onlangse testament nie meer my wense weerspieël nie. […]
November 26, 2020

What Happens When Debt is Waived?

Many natural persons or trust shareholders in companies are confronted with the unintended tax consequences of owing an amount on a loan account to the company in which they […]